E-servisi · IT · Telekomunikacije

Vlada ukunula rešenje Ministarstava o preuzimanju nadležnosti RATEL-a

Na sajtu Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo objavljeno je da je „Vlada Srbije odlučila na sednici od 19. juna ove godine, da ukine rešenje ministra za telekomunikacije i informatičko društvo kojim ovo Ministarstvo preuzima na 120 dana, počev od 13. juna, izvršenje poslova koji su povereni Republičkoj agenciji za telekomunikacije (RATEL), utvrđenih u članu 9. stav 1. Zakona o telekomunikacijama, uključujući i sva ovlašćenja predsednika i članova Upravnog odbora RATEL-a”.

Ministarstvo je o ovoj nameri Vlade obavešteno jedan sat pre početka sednice. U obrazloženju rešenja Vlade piše da je Ministarstvo imalo pravo da donese takvo rešenje, ali da je pogrešno primenilo Zakon o državnoj upravi. U Ministarstvu se proučava  obrazloženje Vlade i u najkraćem roku obavetiće  se  javnost o daljim koracima u nastaloj situaciji.

Leave a Reply