E-servisi · IT · Telekomunikacije

Vlada usvojila Akcioni plan za telekomunikacije do 2010.

GuinevereVlada Republike Srbije, na sednici od 15. januara 2009. usvojila je Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji za period do 2010. godine. Ovim se bliže definišu dalji koraci, zadaci i obaveze nosilaca razvoja sektora telekomunikacija u Srbiji.

Konačni tekst može se naći na adresi:

http://www.mtid.gov.rs/upload/documents/AKCIONI_PLAN_Strategija_razvoja_telekomunikacija.pdf

Akcioni plan je prvi dokument donet u okviru otvorenog konsultativnog procesa, koji je dokumentovan na lokaciji:

http://www.mtid.gov.rs/aktivnosti/javne_rasprave.204.html

Leave a Reply