Događaji · IT

Vodeći svetski investitori u poseti COMTRADE GROUP

Mark Mobius, predsednik investicionog fonda Templeton Asset Management Ltd. posetio je ComTrade Technology Center u Beogradu i sastao se sa najvišim rukovodiocima ComTrade Group, kao i sa predsednikom grupacije Veselinom Jevrosimovićem da bi razgovarao o mogućnostima za buduću saradnju.

Gospodin Mobius iza sebe ima više od 40 godina rada u oblasti međunarodnih investicija i smatra se neprikosnovenim autoritetom na tom polju, naročito u pitanjima vezanim za tržišta sa visokom stopom rasta.

Aleksandar Maraš CFO ComTrade Group, Branislav Đurić CEO ComTrade Group, Mark Mobius Executive Chairman Templeton Asset Management Ltd , Veselin Jevrosimović President ComTrade Group

On je simbol Templetona još od 1987., kada je iz korena promenio stav američkih investicionih fondova povodom brzorastućih ekonomija zemalja u razvoju i stimulisao otvaranje kancelarija Templetona na prekookeanskim tržištima. Danas, ukupna vrednost fondova kojim Templeton upravlja premašuje 600 milijardi dolara, dok Mark Mobius lično upravlja investicijama vrednim preko 37 milijardi dolara.

U toku svoje duge i izuzetne karijere, gospodin Mobius je bio autor velikog broja publikacija na različite teme povezane sa njegovim područjem ekpertize, i na taj način značajno uticao na standarde u ovoj industriji, kao i na mišljenja brojnih profesionalaca. Takođe, usled svog temeljnog poznavanja tržišta u razvoju, izabran je da bude deo konsultantskog tima Svetske Banke.

Ovi angažmani ga postavljaju u jedinstvenu poziciju da može u velikoj meri da oblikuje međunarodnu politiku vezanu za tržišta u razvoju i upotrebi svoje iskustvo za promociju razvoja globalne ekonomije.

Sastanak između Marka Mobiusa i Veselina Jevrosimovića je uspešno završen. Obe strane su izrazile optimizam povodom mogućih ulaganja u region, a Investicioni fond Templeton mogao bi da odigra važnu ulogu u budućim akvizicijama ComTrade Group u Jugoistočnoj Evropi, što predstavlja nastavak strategije proširenja poslovanja kroz ceo region.

Leave a Reply