Događaji · IT

Vojvođanski IKT Klaster organizovao besplatnu obuku “NABAVKA – GRANT ŠEME kroz prizmu EU fondova”

U okviru projekta “Klaster akademija”, Vojvođanski IKT Klaster je organizovao besplatnu obuku “NABAVKA – GRANT ŠEME kroz prizmu EU fondova” na novosadskom FTN-u. Cilj obuke je bio da učesnici prošire svoje znanje o grant šemama vezanim za nabavke i sisteme nabavki u okviru instrumenata finansijske podrške EU, zatim o PRAG-u (Practical Guide), kao i o posebnim koracima u samoj proceduri nabavke i tipovima ugovora vezanim za problematiku EU fondova.

Andrija Aleksić, saradnik kompanije Smart d.o.o. iz Novog Sada, prisutne je upoznao sa odgovarajućim procedurama nabavke (PRAG), pripremama i kontrolom tenderske dokumentacije, osiguranjem kvaliteta – Ex-ante kontrola i upravljanje rizikom vezano za nabavku, planom nabavke, Komitetom za ocenu ponuda / Panelom za šortlistovane ponude, specifičnostima grant nabavki i prezentovao je dosadašnja iskustva iz privrede.

Leave a Reply