IT

Vojvođanski IKT klaster podržao kampanju “Jedan u milion”

Vojvođanski IKT klaster i Fondacija ’’Ana i Vlade Divac’’ potpisali su Sporazum o saradnji, kojim su dogovorene zajedničke aktivnosti na promociji i realizaciji kampanje ’’JEDAN U MILION’’.

Cilj ove kampanje je da motiviše pojedince i kompanije da pomognu u rešavanju dugogodišnjih problema od najšireg društvenog značaja i ukaže na važnost filantropije i činjenicu da svako od nas može da doprinese poboljšanju okruženja u kojem živimo.

vojvodina_ict_cluster

Osnovna ideja kampanje je da se iz godine u godinu okupi milion ljudi i donira 1 EUR mesečno (12 EUR godišnje). Sva prikupljena sredstva namenjena su adaptaciji i opremanju osnovnih škola širom Srbije.

Vojvođanski IKT klaster veliki značaj pridaje promociji društveno odgovornog poslovanja, podržava realizaciju ovog Humanitarnog projekta kroz njegovu prezentaciju svojim članovima, kao i organizovanjem zajedničkih događaja sa Fondacijom. 

Leave a Reply