IT

Volfgang Hesoun nasleđuje Brigite Ederer na mestu glavnog izvršnog direktora (CEO) Siemens Austria

Specijalno adaptirani Siemens kamion najzad stigao u Srbiju. Partnerima i kupcima iz cele zemlje prikazana su najmodernija rešenja iz oblasti železničke signalno-sigurnosne tehnike.

Od 1. oktobra 2010, Volfgang Hesoun (Wolfgang Hesoun) (50) postaće novi glavni izvršni direktor kompanije Siemens Austrija (Siemens AG Österreich). Ova odluka je doneta na današnjem sastanku Upravnog odbora Siemens Austrija. Hesoun će naslediti Brigite Ederer (Brigitte Ederer) (54), koja će od 1. jula 2010. biti na čelu Korporativne kadrovske službe u Siemens AG. Tokom prelaznog perioda, Reinhard Pinzer (Rajnhard Pinzer), glavni finansijski rukovodilac (CFO) u Siemens Austrija biće odgovoran za poslovanje Siemens filijala.

Od 2007. godine g. Volfgang Hesoun bio je predsednik Upravnog odbora i glavni izvršni direktor (CEO) Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr AG, pošto je pristupio ovoj kompaniji 1988. godine. Od 1982. do 1987, Hesoun je bio odgovoran za upravljanje gradilištima i puštanje u pogon velikih elektrana u Nemačkoj, za Siemens filijalu Kraftwerk Union.

Leave a Reply