IT

VS 2005 obuka za Delta Generali

U CET-u je počela  specijalistička obuka za zaposlene kompanije Delta Generali osiguranje. Polaznici će naučiti da kreiraju napredne web aplikacije uz pomoć Microsoft Visual Studio 2005 paketa, u trajanju od 20 časova. Obukom grupe zaposlenih u Delta Generali osiguranju, nastavlja se uspešna saradnja ove kompanije sa CET školom računara.

Leave a Reply