IT

Web Fest donirao računare

Organizacija Web Fest-a donirala je računare školi za decu sa oštećenim sluhom “Stefan Dečanski” iz Beograda, ulica Svetozara Markovića 85. Računari su jedno od osnovnih sredstava za učenje kao i za ispoljavanje i razvijanje sposobnosti kod ove delimično hendikepirane dece i naša namera je da nastavimo sa ovakvim akcijama.

Novčana sredstva su prikupljena od kotizacije za predavanje o internet marketingu koje je održano u novembru 2007. godine u okviru Web Fest-a. Jedan od ciljeva i zadataka Web Fest-a jesu edukacija i društvena odgovornost i ovom akcijom smo delovali na tom planu. Zahvaljujemo se upravi grada Beograda na podršci.

Leave a Reply