Internet · IT

WeGo Konferencija o državnoj upravi

WeGo Konferencija o e-upravi,održana u četvrtak, 4. oktobra u Rektoratu Beogradskog univerziteta, okupila je stručnjake za ovu oblast iz Evropske unije i regiona.

Posle pozdravne reči dr Veljka Milutinovića, izvršnog savetnika WeGo za Srbiju, rektora BU dr Branka Kovačevića i dekana Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu dr Miodraga Popovića, skupu se obratila dr Aleksandra Smiljanić, ministar za telekomunikacije i informatičko društvo. Pošto je ukratko predstavila organizacionu strukturu, ona je nabrojala aktivnosti Ministarstva.

Kao ključne, izdvojila je analizu postojećih informacionih sistema i razvojnih potencijala u ovom sektoru, dodajući da se radi i na projektima e-uprave i na pravljenju nekoliko novih zakona iz delokruga rada Ministarstva.

«Na veb strani Ministarstva nalazi se anketa namenjena firmama, koje mogu da daju podatke o svojim resursima iz oblasti softvera. Te podatke ćemo koristiti u analizi razvojnih kapaciteta», naglasila je dr Smiljanić.

Ona je istakla da su u okviru e-uprave pokrenuta četiri projekta: e-Srbija, e-lokalna samouprava, elektronske javne nabavke i fiskalna decentralizacija.

«Kada je reč o e-lokalnoj samoupravi, fokusiraćemo se na to da građani što lakše mogu da dođu do izvoda iz matičnih knjiga rođenih, jer je to dokument koji je neophodan za dobijanje većine drugih dokumenata. Takođe, analiziraćemo kakva je trenutno situacija u ovoj oblasti po opštinama», kaže ministar dr Smiljanić.

Prema njenim rečima, u planu je pravljenje veb portala za javne nabavke, a projekat fiskalne decentralizacije, odnosno ubiranje poreza po opštinama, već je počeo da se sprovodi.

Dr Aleksandra Smiljanić dodala je da Srbija kasni sa usvajanjem regulative u oblasti e-uprave i da je neophodno što pre doneti zakone o e-trgovini, o zaštiti ličnih podataka u elektronskom obliku i o elektronskim arhivama.

Skupu u Rektoratu obratio se i mr Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za informatičko društvo. On je naveo da su elektronski identitet, elektronska dokumenta i nacionalni registar ključni aspekti razvoja e-uprave.

Zapaženo izlaganje na Konferenciji imao je, između ostalih, dr Klaus Gševndtner, koordinator WeGo projekta. O iskustvima e-uprave u Austriji govorili su dr Peter Zontagbauer i dr Peter Pariček. Dr Arvo Ot preneo je estonska, a Jana Babnik-Gomišček slovenačka iskustva u ovoj oblasti. Upravo su ove tri zemlje ocenjene kao najnaprednije u EU kad je reč o elektronskoj upravi. Učesnici Konferencije saznali su i kakve su okolnosti za uvođenje e-uprave u Hrvatskoj, Makedoniji i BiH od Natalije Gojković, prof. Marjana Guseva i Brana Vujičića.

Leave a Reply