IT

Windows InTune – management iz oblaka

Kakvo upravljanje iz oblaka?

Pogledajmo prvo o kakvom se uopšte upravljanju radi. Danas, kada u IT kontekstu govorimo o “managementu”, obuhvatamo prilično širok dijapazon različitih stvari. Možemo upravljati korisničkim okruženjem putem grupnih polisa; možemo upravljati virtualnim mašinama i hostovima putem Virtual Machine Manager softvera; možemo implementirati WSUS kao rešenje za upravljanje nadogradnjama ili pak System Center Configuration Manager za upravljanje raznim aspektima deploymenta softvera itd.

Većina ovih rešenja podrazumeva odgovarajuću platformu za upravljanje koja je obično deo cele infrastrukture kojom se upravlja, u logičkom smislu, najčešće kroz pripadnost istom Active Directory domenu. Setimo li se sada koncepta koji je pomenut na početku, a to je upravljanje iz oblaka, vidi se da je pripadnost istoj logičkoj celini teško održiva.

Plaforma za upravljanje koja je u oblaku, a sistem kojima ona upravlja lokalno implementiran, teško mogu da budu deo iste logičke strukture, bar ne kada je Active Directory u pitanju. U ovom smislu Cloud Management treba posmatrati na drugačiji način, što na kraju daje mnogo veću fleksibilnost i slobodu. Zašto koncept u kojem platforma za upravljanje nije deo iste infrastrukture kojom se upravlja ima smisla? Odgovor nije komplikovan i može se ilustrovati na prilično jednostavnom primeru.

Svaka kompanija koja ima više fizičkih lokacija, ma gde se one nalazile, u većini slučajeva će težiti njihovom povezivanju. S druge strane, u smislu IT administracije, uglavnom se teži centralizaciji, najčešće iz razloga nedostatka IT osoblja na svim lokacijama. Implementacija npr. WSUS rešenja u takvom konceptu zahtevaće ili implementaciju jednog centralnog WSUS servera koji će opsluživati klijente na svim lokacijama ili jednog glavnog WSUS servera, te replike WSUS servera na drugim lokacijama. I u jednom i u drugom slučaju, potreban nam je pouzdan i relativno širok link između lokacija da bi sve dobro funkcionisalo.

Danas, kada su internet linkovi postali znatno jeftiniji od site- to-site linkova, ovaj koncept više nema preterano smisla. Zašto ne bismo imali WSUS koji je na Internetu i koji može da opslužuje sve lokacije kompanije na isti način kao što bi to radio i lokalni WSUS, ali bez opterećivanja site- to-site linkova? Onima koji požure pa kažu da ovo zapravo znači da se vraćamo na koncept da svaka mašina za sebe skuplja nadogradnje sa Interneta savetujem da dva puta razmisle.

WSUS u oblaku nije isto što i Microsoft Update, koji je na svakom računaru po defaultu konfigurisan. Mogućnosti upravljanja, nadzora i izveštavanja koje daje WSUS daleko su veće od onoga što je moguće iskonfigurisati isključivo sa klijentske strane. Odsustvo potrebe da sistem za upravljanje bude deo logičke infrastrukture (Active Directory domena) daje mogućnost da se sa više različtih sistema može upravljati na ovakav način. I ne samo kada su u pitanju nadogradnje i popravke.

Šta je Windows Intune?

Upravo ovo što je pomenuto u prethodnom delu teksta i još mnogo više daje Windows InTune, Microsoftov koncept cloud bazirane platforme za upravljanje sistemima. Windows Intune nije WSUS u cloudu. I ako sadrži brojne osobine WSUS-a, Intune je sasvim novi proizvod namenjen firmama svih veličina i profila. Njegova osnovna namena je da, kroz web bazirani interfejs, omogući administratorima jednostavno upravljanje infrastrukturom iz clouda, sa više različitih aspekata.Ceo sistem prilično je jednostavan za implementaciju i korištenje, kao i većina Microsoft baziranih cloud rešenja. Sastoji je od administrativne komponente koja je u cloudu, te klijentske komponente koja se instalira na sve računare kojima se upravlja na ovakav način.

Windows Intune ne zahteva Active Directory na bilo koji način, niti mu prisustvo istog išta posebno znači, bar u trenutno važećoj verziji. Sa aspekta upravljanja radnim stanicama, potpuno je svejedno da li je radna stanica član domena ili ne. Ipak, posredno, Active Directory može koristiti kako bi se, recimo, na brz način, kroz Group Policy, implementirala klijentska komponenta Windows Intunea na radne stance. Povezivanje radne stanice sa odgovarajućim Windows Intune sistemom u oblaku je prilično interesantno izvedeno. Verovatno većina ljudi očekuje da bi se po instalaciji klijentske komponente trebalo da izvršineka vrsta asociranja na odgovarajući Windows Intue.

Leave a Reply