IT

Zahvaljujući partnerstvu MFC Mikrokomerca i kompanije GFI podaci na mreži sigurni

Informaciona bezbednost u savremenim uslovima postala je jedno od značajnih pitanja savremenog društva, jer zloupotreba informacino komunikacionih tehnologija, računarskih virusa, narastajući kiber kriminal, zloupotreba ličnih podataka, kiber špijunaža i slične aktivnosti mogu da ugroze i same temelje društva

U organizaciji Akademije za diplomatiju i bezbednost (Centar za strateške studije), Društva za informatiku Srbije, Agencije ZIPA i kompanije „Nortel SE“, u Beogradu je održan naučno stručni skup „INFORMACIONA BEZBEDNOST 2009”.

Skup je okupio stručnjake iz oblasti bezbednosti i zainteresovanih za razvoj bezbednosti, kako bi se razmatrilo trenutno stanje informacione bezbednosti u našoj zemlji, ali i svetu, razmenila iskustva i predložile mere u cilju unapređenja bezbednosti IT sektora. Na konferenciji je ukazano da je informaciona bezbednost u savremenim uslovima postala jedno od značajnih pitanja savremenog društva, jer zloupotreba informacino komunikacionih tehnologija, računarskih virusa, narastajući kiber kriminal, zloupotreba ličnih podataka, kiber špijunaža i slične aktivnosti mogu da ugroze i same temelje društva

Na skupu su bile razmotrene aktuelne teme iz oblasti politike bezbednosti, nacionalne bezbednosti, stanja informacione bezbednosti, bezbednosne kulture, takođe, bilo je govora o metodama, tehnikama i alatima koji ugrožavaju IT bezbednost, ali i organizacione, tehničke i fizičke mere zaštite od „napada”, zaštita od KEMZ, zaštita na Internetu, detekcija upada i mogući odgovori, zaštita od malicioznih programa, digitalna forenzika… Na skupu su govorili ugledni stručnjaci koji su u seriji predavanja nastojali da ukažu na sve aspekte IT bezbednosti.

Nakon izlaganja usledila je veoma živa zanimljiva diskusija, u kojoj su sučeljeni stavovi o mogućim rešenjima, uz zajedničku ocenu da država još uvek ne poklanja dovoljno pažnje pitanjima IT bezbednosti i da ubuduće mora tome da se posveti daleko veća pažnja. I pored ovakve situacije u zemlji, a kada je ova oblast u pitanju, pojedine domaće IT kompanije ozbiljno su počele da se bave ovim segmentom informacionokomunikacionih tehnologija.

Nedavno u okviru kompanije MFC Mikrokomerca počeo je da posluje novi sektor koji će se prvenstveno baviti pružanjem usluga analize servera/sajtova i uočavanjem svih potencijalnih propusta, a sve u cilju zaštite od mogućih zloupotreba. Web Consulting Team ove kompanije nakon analize koja sadrži precizne informacije u vezi sa svim propustima, pruža mogućnost klijentu da sam pristupi rešavanju problema ili za tu svrhu angažuje stručni tim MFC−a.

Kao kompanija koja je usmerena na razvoj i primenu IT−a, a s obzirom na prirodu posla, svesna činjenice koliko je bitno zaštiti sistem i mrežu od mogućih zloupotreba, u narednom periodu ozbiljnije će se posvetiti ovom segmentu informaciono komunikacionih tehnologija. GFI network security scanner je jedan od GFI proizvoda koji su od početka 2009. godine, putem partnerstva sa MFC−Mikrokomercom, dostupani i na našem tržištu. Ovaj proizvod omogućava da se skenira mreža i pronađu potencijalni sigurnosni problem.

GFI Mail essentials je softver za anti spam rešenje i pruža mogućnost administratoru da sa veoma malo konfigurisanja i podešavanja napravi jak anti spam sistem, čime zapravo blokira da SPAM ode u INBOX. Ovaj softver daje 98% rezultate. GFI Mail security softver koji pruža 99% zaštite za mail servere, on štiti mrežu od virusa, trojanaca, spyware−a i ostalog malware−a. Sa ovim softverom se može instalirati do 5 antivirus engine−a na mail server, što omogućava skoro 100% zaštitu.

GFI Web Monitor softver koji administratorima daje posebne privilegije monitoringa mreža. Administrator sa ovim programom može da ograniči korišćenje interneta, može da prati protok saobraćaja po radnoj stanici (računaru), može da zabrani sajtove sa neprihvatljivim sadržajem, sajtove za muziku, sajtove za filmove, tj. sve sajtove sa kojih može da se pokupi virus. Administrator takođe može da zabrani p2p (peer to peer) protokol kako korisnici na mreži ne bi više mogli da koriste taj protokol i da “guše” mrežu skidanjem nekih sadržaja (filmovi, igrice, muzika itd..). Administrator takođe može da zabrani korišćenje zaraznih sajtova kao što su facebook, myspace i sajtova sličnog sadržaja.

GFI Mail Archiver softver koji administratoru omogućava arhiviranje svih dolazećih i odlazećih mailova kroz server.

GFI Fax Maker je softver koji se koristi kao FAX sender i reciever. On pruža mogućnost svakom korisniku na mreži da šalje i prima faxove kroz svoj omiljeni mail client. Pomenuti softver svim fax mašinama šalje signale na osnovu kojih ona odmah prepoznaje da je u pitanju fax.

GFI Lan Guard softver koji se koristi za analizu sigurnosti mreža. On u sebi sadrži bazu od 15.000 najpoznatijih problema koje program traži u mreži. GFI End Point Security je softver koji proverava sve “riskantne” uređaje na mreži koje upotrebljavaju korisnici, USB flash diskove, IPOD uređaje, MP3−4 playere koji su konektovani na računar u toku prebacivanje muzike, filmova… gleda smart telefone i ostale portable uređaje. Softver automatski detektuje kada je neki takav uređaj konektovan na neki računar u mreži i automatski ga proverava i uočava potencijalne problema. Nakon detekcije automatski pristupa rešavanju problema i stavlja blokadu na taj uređaj ukoliko može da prouzrokuje problem.

U slučaju odsustva administratora, program nudi opciju koja omogućava da ukoliko se uoči neki problem, program sam automatski šalje poruku na telefon putem SMS−a.

GFI Network Server Monitor program koji se instaliran na poseban računar kao server, skenira sve računare u mreži i traži potencijalne probleme. Razlika između ovog programa i gore pomenutog network security scanner−a je to što on uvek radi analizu mreže, uočava problem i putem SMS−a obaveštava administratora

Leave a Reply