IT

Zajednički master studijski program Srbije i Slovenije

Univerzitet u Novom Sadu potpisao Ugovor o izvođenju zajedničkog master studijskog programa „Logistika sistema u ekonomiji“ Ekonomskog fakulteta u Subotici i Fakulteta za logistiku iz Celja

Rektor Univerziteta u Novom Sadu danas je potpisao Ugovor o izvođenju zajedničkog master studijskog programa „Logistika sistema u ekonomiji” koji će realizovati Ekonomski fakultet u Subotici i Fakultet za logistiku Univerziteta u Mariboru. Radi se o novom i na ovim prostorima jedinstvenom studijskom programu u oblastima Ekonomske nauke i Menadžment i biznisa, koji je prilagođen posebnostima međunarodnih sistema logistike i potrebama privrede obe države – Srbije, sa jedne strane, i, Slovenije, danas članice Evropske unije, sa druge. Početak realizacije ovog programa najavljen je na jesen, nakon akreditacije programa kod nacionalnih akreditacionih tela u Srbiji i Sloveniji.

Rektorat Univerziteta u Novom Sadu posetio je prof. dr Martin Ivan Lipičnik, dekan Fakulteta za logistiku iz Celja, koji je deo integrisanog Univerziteta u Mariboru. U susretu sa rektorom Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Miroslavom Veskovićem i dekanom Ekonomskog fakulteta u Subotici prof. dr Nenadom Vunjkom, razgovorano je o završetku pripreme zajedničkog master studijskog programa „Logistika sistema u ekonomiji“ koji će sadržati dva modula: „Logistika u finansijama i bankarstvu“ i „Logistika savremenog biznisa“.

Ovim ugovorom dva univerziteta i fakulteta dogovorila su i uzajamno priznavanje studijskih obaveza i postignutih ESPB bodova za studente koji budu studirali ovaj program, kao i da će izdavati zajedničku diplomu na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku, koju će dodeliti oba univerziteta uz potpise oba rektora i dekana. Posebno je značajno što ovu diplomu zajednički izdaju univerziteti, jedan iz zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a drugi iz zemlje koja je član EU, te diplomci sa ovog programa neće morati da prolaze kroz proces priznavanja strane visokoškolske isprave u slučaju zapošljavanja u zemljama EU. Nastava na ovom studijskom programu, koju će držati kompetentni nastavnici ova dva fakulteta, izvodiće se u Novom Sadu i u Celju, kao i putem video konferencije.

„Ovo je značajna stvar za Univerzitet u Novom Sadu i Ekonomski fakultet iz dva razloga: prvo, zato što je konkretna tema – Logostika sistema u ekonomiji, veoma važna, a drugo, zato što je Fakultet ovo uradio ne samo zbog sebe, već postoje i drugi fakulteti i disciplinarnosti kojima je tema logistike veoma važna“, rekao je rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Miroslav Vesković, naglašavajući da Univerzitet u Novom Sadu, iako nije integrisan u potpunosti, funkcioniše na dobar način i odlikuje ga osećaj zajedništva. „Inicijativa svakog pojedinačnog fakulteta je važna i doprinosi tome da je naš Univerzitet prepoznat kao mesto koje podstiče akcije i u kojem se nešto dešava, jer jedan čovek na čelu institucije ne može da postigne toliko koliko mogu zajedno naših četrnaest fakulteta“, naglasio je on.

Za naredni period, dva fakulteta najavila su podnošenje dokumentacije za postupak akreditacije kod nacionalnih tela za akreditaciju i proveru kvaliteta. Potpisivanje ovog ugovora poslednji je korak pred ovu, finalnu fazu, pre nego što se steknu svi uslovi da, nakon dobijanja nacionalnih uverenja o akreditaciji, počne realizacija ovog master programa.

Diploma koja se stiče završetkom ovog programa značajna je za sve studente koji će budući poziv tražiti u oblasti koja tek treba da se razvija kod nas i za kojima je procenjena značajna potreba u budućnosti.

Leave a Reply