IT

Zakon o zaštiti potrošača i problemi sa kojima se susreću IT prodavci

Privredna  komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti,Udruženje trgovine, Centar za privredno pravni sistem u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede trgovine šumarstva i vodoprivrede Srbije, Centrom za zaštitu potrošača ( CEPS ) i Centrom za medijaciju organizuje poslovno stručni skup na temu: ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA – Problemi sa kojima se susreću IT prodavci i prodavci tehničke robe. Da li država ima odgovore na pitanja koja se tiču odnosa između Veleprodaje (uvoznika, proizvođača, distributera) i trgovaca u Maloprodaji?

Cilj skupa je davanje odgovora na konkretna pitanja i nedoumice vezane za primenu Zakona, pre svega iz ugla zaštite IT prodavaca i prodavaca tehničke robe, kao i sa mogućnostima mirnog rešavanja eventualnih sporova.

Agenda

  1. Odgovori na pitanja u vezi primene Zakona i problemi na koje nailaze u radu IT prodavci i prodavci tehničke robe
    – Dušica Đorđević, Ministarstvo poljoprivrede trgovine šumarstva i vodoprivrede
  2. Primeri sporenja između IT prodavaca i potrošača
    – Vera Vida i Maja Radunović,  Centar za zaštitu potrošača Srbije
  3. Mirno rešavanje sporova
    – Milena Tadirović, Centar za medijaciju

Skup će biti održan u četvrtak 21. Aprila 2011. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IV, na četvrtom spratu, sa početkom u 13. Časova.

Zbog aktuelnosti teme i velikog broja zainteresovanih mole se zainteresovani da  učešće prijave najkasnije do 20. aprila 2011. godine, popune prijavni list  i dostave na e-mail: [email protected] ili na telefon: 2645-333 i [email protected] ili na telefon: 2642778.

 

Leave a Reply