Događaji · IT

Završen seminar o suzbijanju Internet kriminala u Sarajevu

BiH se nalazi na početku Internet revolucije i sigurno će ekspanzijom njegove upotrebe doći i sigurnosne pretnje za firme i za pojedince, upozorio je šef tima za kompjuterski kriminal pri britanskom Uredu unutarašnjih poslova Justin Millar, koji je vodio seminar o suzbijanju Internet kriminala, koji je danas okončan u Sarajevu.

On je naglasio da odgovor na ove pretnje treba doći ne samo od vlade i policije već i u partnerstvu sa firmama koje pružaju Internet usluge ili posluju putem Interneta.

Millar je učesnicima seminara, koji su zajedno organizirali Ministarstvo sigurnosti BiH i Ambasada Velike Britanije u BiH, preneo iskustva u ovoj oblasti iz Velike Britanije. Seminar je organizovan za više od 20 službenika državnog i entitetskih ministarstava pravde, ministarstava unutrašnjih poslova, SIPA-e, Državne granične službe, te ureda tužilaca, kako bi se povećao operativni kapacitet ovih službi za suzbijanje Internet kriminala.

Kako je saopšteno iz Ambasade Velike Britanije u BiH, cilj seminara je bio da učesnici upoznaju Konvenciju Vijeća Evrope o Internet kriminalu, te da steknu dodatna znanja o istražnim merama po uzoru na model Velike Britanije kada je u pitanju Internet kriminal.

Leave a Reply