IT

Završena obuka za Nacionalnu službu za zapošljavanje

Zahvaljajući sarasdnji CET-a i Nacionalne službe za zapošljavanje, 127 nezaposlnih lica pohađalo je različite programe stručnog usavršavanja u CET Školi računara, a na kraju obuke podeljeni su sertifikati.

Na osnovu testiranja i interesovanja, kandidati su pratili sledeće programe: Grfička radionica (16 polaznika), Java (12), Izrada i održavanje internet prezentacija (24), , MCAD (7), AutoCAD (16), AutoCAD 2D, AutoCAD 3D i Architectural Desktop (16), SolidWorks 2007 (9), SQL Server (7) i CompTIA A+ i Network+ (15). Obuka je organizovana i za osobe sa lokomotornim oštećenjima, paraplegičare i distrofičare (Grafička radionica – 5 polaznika).

Svim polaznicima želimo puno uspeha u zapošljavanju i budućem stručnom usavršavanju!

Leave a Reply