E-servisi · IT

Završeno uvođenje AVP sistema na nivou prvostepenih trgovinskih sudova

Pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srbije Dejan Pašić izjavio je danas da će Projekat automatskog vođenja predmeta, pokrenut u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) i Evropskom komisijom, biti sproveden u svim sudovima u Srbiji.

Pašić je prilikom početka primene ovog projekta u Trgovinskom sudu u Nišu najavio da će tokom decembra ovakav program biti sproveden u Višem trgovinskom sudu, a zatim će u okviru sveopšte reforme pravosuđa ovakav ili sličan sistem biti sproveden i u svim sudovima opšte nadležnosti.

On je ukazao na to da je Ministarstvo pravde prepoznalo pogodnosti rada u ovom programu, koji omogućava da zainteresovane stranke sa sajta Ministarstva ili nadležnog trgovinskog suda mogu dobiti sve neophodne informacije vezane za neki predmet.

Današnjoj svečanosti u sudu prisustvovali su predstavnici niškog pravosuđa, predsednici trgovinskih sudova iz ovog dela Srbije, kao i predsednik Višeg trgovinskog suda u Beogradu Radomir Lazarević.

Trgovinski sud u Nišu je poslednji u Srbiji uveo sistem automatskog praćenja predmeta, čime je ovaj projekat na nivou prvostepenih trgovinskih sudova završen.

Ministarstvo pravde je za realizaciju tog projekta u protekle dve godine izdvojilo približno 100 miliona dinara, a USAID više od 13,7 miliona dolara.

Leave a Reply