Događaji · E-servisi · IT

Završna ceremonija Twinning projekta

Zaključni sastanak i završna ceremonija Twinning projekta održana je 29.10.2008. u prostorijama Zavoda

CARDS Twinning projekat „Izgradnja kapaciteta Republičkog geodetskog zavoda za upravljanje informacijama o zemljištu i nepokretnostima u Srbiji” započeo je juna 2006. Evropska unija podržava saradnju između zemlje članice i zemlje koja teži da postane član finansiranjem partnerskih projekata.

Svrha projekta je obezbeđivanje ažurnih informacija o prosturu u cilju razvoja tržišta nepokretnosti, unapređenja i modernizacije državne administracije, a samim tim i zadovoljniji korisnici proizvoda i usluga Zavoda.

Projekat je realizovan kroz komponente:

1. Izgradnja kapaciteta i transfer znanja

  • Poboljšanje postojeće pravne regulative

  • Razvoj poslovnih aktivnosti i sistema efikasnog upravljanja

  • Povećanje orijentisanosti ka zadovoljstvu korisnika

  • Razvoj marketinga i publikacija za promociju proizvoda i usluga Zavoda

2. Uspostavljanje proizvodnog procesa za upravljanje digitalnim kartografskim proizvodima (izrada digitalnog ortofotoa, digitalnog modela terena, osnovnog topografskog modela i digitalne osnovne državne karte korišćenjem digitalnih fotogrametrijskih snimaka)

Uspešna realizacija projekta obeležena je svečanom ceremonijom kojoj su prisustvovali partneri iz Nemačke, predstavnici delegacije Evropske unije, GTZ-a, privatnog geodetskog sektora i učesnici u projektu sa strane Zavoda.

Rezultate Twinning projekta prezentovali su:

  • Nenad Tesla, direktor Republičkog geodetskog zavoda

  • Peter Hauk, ministar poljoprivrede nemačke pokrajine Baden-Württemberg

  • Ferenc Simon, predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji

  • Uwe Stumpf, GTZ Beograd

  • Saša Đurović, pomoćnik direktora Sektora za informatiku i komunikacije

U ulaznom holu Zavoda predstavljena je izložba „Dostignuća CARDS Twinning projekta”.

Predstavnici Zavoda istakli su da će nakon završetka projekta nastaviti razvoj i unapređenje stečenog znanja kao i implementaciju novih iskustva na putu ka vodećoj instituciji za obezbeđivanje geoprostornih informacija u Srbiji.

Misija projekta nije bila jednokratna, već da postavi temelj da Zavod sopstvenim kapacitetima obezbedi brze, ažurne i kvalitetne informacije o prostoru, kao neophodan uslov za postizanje strateških ciljeva. Takođe, istaknuta je zahvalnost partnerima iz projekta što su omogućili da Zavod proširi svoju ulogu i kapacitet.

Svi učesnici su zaključili da je zajednički rad i razmena iskustava temelj za uspeh i istakli potrebu da se slični projekti nastave i u budućnosti.

Leave a Reply