E-servisi · IT

Zdravstvene usluge u EU poboljšane zahvaljujući Internetu

Velika većina lekara opšte prakse u Europi koristi računar u svom poslu, a sve češće sa svojim pacijentima komuniciraju elektronskim putem – pokazuje istraživanje koje objavila Evropska komisija o korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u zdravstvu (e-Health)

Podaci pokazuju da 87 posto lekara opšte prakse koristi računar, od toga ih 48 posto ima širokopojasni pristup Internetu. Lekari se sve češće služe računarom i za čuvanje podataka i za slanje laboratorijskih nalaza pacijentima putem e-pošte.

Korišćenje ICT u zdravstvu omogućilo je poboljšanje zdravstvenih usluga i skratilo vreme čekanja pacijenata, pokazuje istraživanje sprovedeno u 27 zemalja članica EU-a te u Norveškoj i Islandu.

VIVIANNE REDING: “Ovo istraživanje pokazuje da je došlo vreme da sada svi u zdravstvu moraju da koriste elektronske usluge, jer one mogu znatno da doprinesu kvalitetu usluga pacijentima u celoj Evropi”

“Evropa počinje da ima koristi od širokopojasnog interneta u zdravstvu. Pozdravljam napore lekara i zdravstvenih službi koje ulažu da bi radili efikasnije”, izjavila je poverenik  za informaciono društvo Viviane Reding.

“Ovo istraživanje pokazuje da je došlo vreme da sada svi u zdravstvu moraju da koriste elektronske usluge, jer one mogu znatno da doprinesu kvalitetu usluga pacijentima u celoj Evropi”, dodala je.

Međutim, unutar EU-a postoje velike razlike u korišćenju ICT-a u zdravstvu. Na primer u Danskoj, 91 posto lekara opšte prakse ima širokopojasni internet, a u Rumuniji njih samo 5 posto. Danska je zemlja sa najboljim pristupom širokopojasnom internetu, a oko 60 posto lekarskih ordinacija služi se elektronskom poštom kao uobičajenim načinom komuniciranja sa svojim pacijentima, dok prosek u EU iznosi samo 4 posto.

Samo šest posto lekara prosečno u EU izdaje recepte putem interneta, dok je takva praksa raširena samo u tri zemlje. On line-recepte izdaje 97 posto lekara  u Danskoj, 81 posto u Švedskoj i 71 posto u Holandiji. Što se tiče telemedicine, koja omogućava da lekari na daljinu nadziru razvoj bolesti kod svojih pacijenata ili praćenje hroničnih bolesti, stvari su još uvek u povojima. Takve usluge nudi samo 9 posto lekara u Švedskoj i po tri posto u Holandiji i na Islandu.

Većina lekara slaže se da ICT poboljšava kvalitet usluga koje nude. Kao glavni razlog nekorišćenja ICTA-a, lekari navode nedostatak obučenosti i tehničke podrške.

Leave a Reply