IT

Ericsson “zelena energija” donosi mobilnu telefoniju milijardama ljudi

Ericsson predviđa da će do 2013. godine biti oko 6,5 milijardi mobilnih korisnika u svetu, što predstavlja značajnu razliku u odnosu na današnjih 3,7 milijardi. Oko 90 posto rasta očekuje se sa tržišta u razvoju u kojima preko pola stanovništva živi van gradova. Izgradnja mobilnih mreža u ruralnim područjima u kojima nema energetske mreže ili ona nije pouzdana, nameće nove izazove.

Kako mobilna telefonija doseže milijarde novih korisnika, stanovnici iz područja koja se nikad nisu služila komunikacionim uslugama uskoro će biti deo umreženog društva. Pouzdani pristup troškovno efikasnom energetskom snabdevanju dugo vremena je predstavljao značajnu prepreku telekomunikacionim operatorima pri ponudi usluga van naseljenijih područja. Izgradnja uobičajene električne mreže često nije bila moguća i zbog geografskih razloga te razloga vezanih uz brigu o životnoj okolini.

Iz navedenih razloga, Ericsson kontinuirano radi na razvoju i tržištu nudi energetski efikasnije proizvode sa naglaskom na optimizaciju energije širom mreže. Ovo operatorima omogućava razvoj i isporuku pristupačnih i održivih komunikacionih usluga na tržištima zemalja u razvoju, uz istovremeno profitabilno poslovanje.

Energija vetra jedan je od primera alternativnog energetskog izvora za napajanje mobilnih mreža koje nisu povezane na električnu mrežu. Ericsson je u 2007. godini uveo biogorivo, a 2000. godine je bio prvi isporučitelj telekomunikacionih rešenja koji je omogućio solarno napajanje u mobilnoj mreži marokanskog operatora.

Razvoj „zelenih“ rešenja za izgradnju i napajanje mobilnih mreža ključ je za dovođenje komunikacionih usluga milijardama ljudi. Dobrobiti ovakvih rešenja nisu samo u troškovno efikasnom  poslovanju operatora koji ih uvode već i u pozitivnom uticaju na životnu okolinu, sa obzirom da je manje fosilnih goriva potrebno za rad mobilnih mreža.

Leave a Reply