IT

Zemaljske stanice Glonassa moguće u Nikaragvi i Vijetnamu

Ruska vlada odobrila je nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma sa Nikaragvom i Vijetnamom, neophodnih za razvoj bilateralnih odnosa u oblasti kosmosa, posebno je predviđeno postavljanje na teritoriji tih zemalja zemaljaskih sistema Glonass.

Sporazumi takođe treba da podstaknu saradnju od obostranog interesa u oblastima, kao što su kosmičke telekomunikacione tehnologije, daljinsko sondiranje Zemlje, kosmička medicina i biologija.

glonass

Leave a Reply