Mobile

170.526 korisnika prenelo mobilni broj

Informacije o prenosu brojeva u mobilnim mrežama zaključno sa 30. septembrom 2013. godine

Republička agencija za elektronske komunikacije RATEL obaveštava javnost da je, od 01. jula 2011. godine, kada je korisnicima mobilne telefonije u Republici Srbiji postala dostupna usluga prenosivosti broja iz jedne mobilne mreže u drugu, do 30. septembra 2013. godine, uspešno izvršen prenos 170.526 brojeva.

ratel

Prema podacima RATEL-a, broj aktivnih pretplatnika mobilne telefonije u Republici Srbiji je 9.140.000, ili 126 korisnika na 100 stanovnika.

Svi oni koji su zainteresovani za prebacivanje broja, više informacija mogu dobiti na sajtu www.prenesibroj.rs.

Leave a Reply