Mobile

65% kompanija veruje da je trend korišćenja ličnih uređaja u poslovne svrhe opasan za bezbednost kompanije

Većina kompanija vidi ovaj trend, gde zaposleni koriste sopstvene mobilne uređaje za poslovne namene, kao opasnost za posao. Uprkos tome, procenat kompanija koje preduzimaju mere kako bi smanjile ovu opasnost je prilično mali, sudeći prema rezultatima istraživanja globalnih korporativnih IT bezbednosnih rizika iz 2013. godine, koje je sproveo B2B International u saradnji sa kompanijom Kaspersky Lab. Ovo istraživanje je obuhvatilo 2,895 razgovora sa predstavnicima kompanija iz 24 zemlje.
Ispitanici iz Japana su najviše zabrinuti zbog ovog rastućeg trenda i pretnji koje ga prate: 93% ispitanika se složilo da BYOD predstavlja pretnju za njihov posao.

mobile-malware

 

ompanije u Severnoj Americi (69%) su takođe izrazile visok stepen zabrinutosti, kao i kompanije sa Srednjeg Istoka (65%) i iz Zapadne Evrope (62%). Ruske kompanije su izrazile najmanju zabrinutost, sa 57% ispitanika koji su primetili neku vrstu opasnosti uzrokovane ovim trendom.

U isto vreme, većina kompanija ne planira da preduzme neke zaštitne mere protiv upotrebe ličnih uređaja na radnom mestu. Naprotiv, oko 31% ispitanika je reklo da planira da podrži upotrebu ličnih smart telefona i tableta na poslu, dok je 34% reklo da ne veruje da bi zaštitne mere mogle da spreče zaposlene od korišćenja svojih uređaja.

Ipak, procenat kompanija koje planiraju da smanje korišćenje ličnih uređaja za poslovne namene je u porastu: broj ispitanika koji su rekli da imaju planove zabranjivanja je porastao za 6%, sa 19% u 2012. godini na 25% u 2013. godini. Procenat kompanija koje imaju u planu da uvedu strože zabrane protiv upotrebe ličnih uređaja na poslu je ostao nepromenjen u odnosu na prošlu godinu, 10%.
Nije teško uočiti zašto su kompanije zabrinute zbog opasnosti uzrokovanih mobilnim uređajima: istraživanje takođe pokazuje da je nepravilna upotreba ovih uređaja čest uzrok IT problema, koji rezultiraju gubitkom bitnih podataka kompanije. Skoro 18% (2% više nego u 2012.) ispitanika je reklo da su njihove kompanije imale gubitak poverljivih podataka kroz slanje mejlova korisnika putem mobilnih uređaja, slanja tekstualnih poruka i drugih funkcija koje su dostupne za korisnike smart telefona i tableta.
Ali relativno mali broj kompanija ima specijalne softverske proizvode za zaštitu od takvih opasnosti. Oko 40% kompanija koristi antivirus programe kako bi priključili, zaštitili i koristili mobilne uređaje na korporativnoj mreži, a svega 24% (2% manje nego u 2012) koristi Mobile Device Management program.
Značaj upravljanja i bezbednosti mobilnih uređaja
Kako trend BYOD postaje sve češći i broj incidenata koji podrazumevaju mobilne uređaje raste, osiguravanje centralnog upravljanja ovih uređaja i njihova zaštita je postala važna potreba. Jednako je važno da programi koji se koriste u ove svrhe budu laki za korišćenje, za upravljanje i da mogu lako da se integrišu u korporativnu mrežu.

Leave a Reply