Internet · Mobile

Airbus uzleće sa Cisco unifikovanim komunikacijama

Airbus je postavio Ciscov sistem unifikovanih komunikacija (Cisco Unified Communications system) u cilju bolje saradnje, veće produktivnosti, ali i jednostavnije infrastrukturne komunikacije, koja će obuhvatiti 45.000 zaposlenih. Cisco je Airbus-u isporučio 12 miliona Cisco Unified IP telefona.

Zahvaljujući Cisco Unified Communications Airbus je u mogućnosti da proširi konzistentne usluge komunikacije na sve zaposlene koji rade na Airbus-ovim lokacijama u Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Orange Business Services-u bilo je potrebno samo devet meseci da instalira centralnu arhitekturu po inicijalnoj konfiguraciji i planiranju. Proces postavljanja se odvijao po stopi i do 600 telefona na dan, ističući brzinu i lakoću sa kojom se može primeniti Cisco Unified Communications.

Korišćenjem Cisco-vih rešenja Airbus će poboljšati komunikaciju, smanjiti troškove pojednostavljivanjem komunikacione infrastrukture, ali i izvršiti brzu i jednostavnu tranziciju na platformu unifikovanih komunikacija zasnovanih na IP.

Isporuka našeg dvanaest milionitog Unified IP telefona Airbus-u naglašava brzinu kojom se Cisco Unified Communications prihvata i koristi koje donosi kupcima. Sistem koji je postavio Airbus pomoći će da zadovolji komunikacione potrebe poslovanja, smanji troškove i pospeši rad u saradnji, što će povećati produktivnost njegovih zaposlenih”, rekao je Chris Dedicoat, predsednik European Markets Cisco.

O Cisco Unified Communications

Sistem Cisco Unified Communications je deo jednog integrisanog rešenja koje obuhvata mrežnu infrastrukturu, sigurnost, mobilnost, upravljanje mrežom i usluge životnog ciklusa. Cisco Unified Communications nudi fleksiblnu mogućnost posatvke i opcije upravljanja van preduzeća, finansijske pakete za krajnjeg korisnika i partnera i komunikacione aplikacije za treću stranu. Za dodatne informacije o celokupnoj porodici proizvoda i aplikacija Cisco Unified Communications posetite: www.cisco.com/go/unified.

Leave a Reply