mobilna
Mobile

Analiza ugovora operatora mobilne telefonije u Srbiji

Dana 28. novembra 2011. godine, u beogradskom Medija centru, održan je okrugli sto o zaštiti potrošača u oblasti elektronskih komunikacija. Na ovom skupu, koji je organizovala Asocijacija potrošača Srbije, predstavnici organizacija za zaštitu potrošača, mobilnih operatora, nadležnog ministarstva i regulatornog tela, konstatovali su napredak u oblasti regulisanja prava potrošača u oblasti elektronskih komunikacija.

Posebno je istaknuta činjenica da ovaj sektor već godinama predstavlja lidera u modernizaciji usluga i unapređenju odnosa sa korisnicima, kao i da je nedavno uspostavljen novi pravni okvir za funkcionisanje sektora elektronskih komunikacija. Stoga je zaključeno da postoji mogućnost i potreba za daljim unapređenjem odredbi ugovora i opštih uslova poslovanja operatora, kako bi se obezbedila puna primena važećih propisa, unapredila informisanost potrošača i obezbedio viši stepen zaštite ugovornih strana – kako potrošača, tako i operatora.

Polazeći od zaključaka sa okruglog stola, kao i iskazane spremnosti operatora na dalju saradnju po ovom pitanju, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva sačinilo je inicijalnu analizu korisničkih ugovora i opštih uslova poslovanja operatora mobilne telefonije u Srbiji:

  • Telekom Srbija
  • Telenor
  • Vip Mobile

Navedeni dokumenti upućeni su operatorima 21. marta 2012, a sastanci predstavnika operatora, Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva i Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, održani su 4. i 7. maja 2012. Na sastancima su razmenjena mišljenja o rezultatima analize i zaključeno da će operatori izmeniti odredbe svojih ugovora i opštih uslova poslovanja, kako bi
prava i obaveze ugovornih strana bile jasnije i potpunije definisane, u skladu sa zakonom. Korisnici će biti obavešteni o izmenama, a novi tekst ugovora i opštih uslova poslovanja biće dostavljeni Agenciji za elektronske komunikacije, u roku i na način predviđen Zakonom o elektronskim komunikacijama.

Ministarstvo još jednom pozdravlja spremnost svih operatora za učešće u konstruktivnom dijalogu i saradnju na uspostavljanju viših standarda zaštite prava korisnika, ali i boljih uslova poslovanja u oblasti elektronskih komunikacija u Srbiji.

One thought on “Analiza ugovora operatora mobilne telefonije u Srbiji

  1. Aca

    Nezajažljive firme treba lupiti po džepu, a ne ovako kao oko vruće kaše. Kada plate kaznu i odštetu potrošaču od nekoliko miliona drugačije će pevati.

    Koliko puta su prekršili osnovna ljudska prava i – nikom ništa.

    Nama PRVO treba nezivisno sudstvo sa doživotnim sudijama. Tek tada možemo da očekujemo da se nešto ozbiljno promeni.

Leave a Reply