popis1
Google Android · Mobile

Android aplikacija za podatke popisa stanovništva u Srbiji

Republički zavod za statistiku saopštio je da od 19. jula omogućava svojim korisnicima da brže i jednostavnije dođu do popisnih podataka putem android aplikacije.

Tim putem korisnici mogu preuzeti podatke Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Srbiji direktno na svoj mobilni telefon.

popis1

Podaci su raspoloživi do nivoa opština i odnose se na nacionalnu pripadnost, starost i pol, školsku spremu, pismenost, kompjutersku pismenost, maternji jezik, veroispovest, bračni status, ekonomsku aktivnost.

Korisnici mogu da pronađu aplikaciju na sajtu Zavoda pomoću linka – Android APP Google play, kao i direktno da je potraže u Google prodavnici aplikacija, pod nazivom Popis 2011.

Leave a Reply