Google Android · Mobile

Android trojanac snima telefonske razgovore

Sigurnosni stručnjaci kompanije CA Technologies upozoravaju otkrili su još jedan primerak zloćudnog softvera za uređaje zasnovane na Androidu koji bez znanja korisnika snima razgovore.

Trojanski konj radi samo ukoliko ga korisnik sam instalira na svoj uređaj, zato kako bi naveli korisnika da to učini softver oponaša standardni instalacijski ekran legitimnih aplikacija. Ukoliko korisnik pritisne taster “install”, konfiguracijska datoteka sa parametrima vezanim za udaljeni server se dodaje na mobilni uređaj, čime se sugeriše da kreator zloćudnog softvera snimljenim razgovorima može pristupiti putem Interneta.

Tojanac se aktivira čim korisnik započne razgovor putem mobilnog telefona, snimajući razgovor u obliku ARM datoteke na memorijsku karticu uređaja u mapu “shangzhou/callrecord”.

Leave a Reply