Mobile

Baterije mobilnih i laptopova puniće naše hodanje

Naučnici sa Univerziteta Wisconsin rade na tehnologiji koja koristi ljudski rad za proizvodnju energije za mobilne naprave poput telefona, laptop kompjutera i GPS uređaja. Tehnologija, opisana u ovonedeljnom izdanju časopisa Nature Communications, aktivira se jednostavno – hodanjem.

Profesor elektrotehnike Tom Krupenkin i njegove kolege sa Univerziteta Winsconsin žele da smanje našu zavisnost o skupim i zagađujućim baterijama, posebno u prenosnoj elektronici. S tim ciljem, okrenuli su se ljudskom radu. “Mi, ljudi, u stvari smo vrlo snažne mašine. Trkač može da proizvede jedan kilowat energije. Ako uzmemo samo mali delić te energije i pretvorimo je u električnu struju, to nam je dovoljno za pogon mobilne elektronike jer stvari poput mobilnih telefona troše samo oko 2 wata energije,” kaže Krupenkin.

Krupenkin i njegovi saradnici ugradili su u cipelu malu napravicu koja pokret ljudskog tela pretvara u struju. Jedna od komponenti naprave je sakupljač energije koji se sastoji od dve male komore ispunjene hiljadama tekućih mini-kapljica. Te kapljice se pri hodanju kreću napred-nazad. Dakle, u osnovi radi se o protoku tečnosi kroz savitljive plastične cevčice u koje su ugrađene elektrode, prekrivene posebnim materijalom, koji su naučnici sa ovog univerziteta izumeli. One direktno pretvaraju to pomeranje u električnu energiju, koja se čuva u uobičajenoj višekratno punjivoj bateriji, nalik onima u mobilnim telefonima.

U mobilnom koji tako dobija energiju ljudskim radom nema žica; on se poveže sa celularnim primopredajnikom, takođe ugrađenim u cipelu, pomoću bežične tehnologije niske energije, poput Bluetootha. Taj se signal potom ašilje baznoj stanici.

Takav sistem dramatično smanjuje potrošnju energije od strane mobilne naprave i omogućuje joj rad znatno duže vreme. Kako kaže Krupenkin, mobilni troši doslovce tek desetinili stoti deo energije koju sada troši.

Leave a Reply