BlackBerry-Classic
Mobile

BlackBerry ostvaruje pozitivne poslovne rezultate

Kompanija BlackBerry zabeležila je pozitivan finansijski rezultat u poslednjem kvartalu protekle fiskalne godine – prihod je iznosio oko 660 miliona dolara.

BlackBerry

BlackBerry

 

Segmentacija prihoda za poslednji kvartal finansijske 2014. godine pokazala je da 47% ukupnog prihoda dolazi od usluga, 42% od hardvera i 10% od softvera. Dobit za četvrti kvartal iznosila je 20 miliona dolara, ili 0,04 dolara po akciji, što je četiri puta više u poređenju sa zaradama od 0.01 po akciji u poslednjem kvartalu. Neto profit u posmatranom kvartalu bio je 28 miliona dolara, ili 0,05 dolara po akciji.

Tokom četvrtog kvartala, oko 1,6 miliona BlackBerry pametnih telefona prodato je krajnjim kupcima, a zabeležen je i hardverski prihod od 1,3 miliona BlackBerry telefona. Ukupni novčani, gotovinski ekvivalenti, kratkoročne i dugoročne investicije zaključno sa 28.02.2015. iznose 3,27 milijardi dolara. Gotovinski saldo povećan je za 156 miliona u četvrtom kvartalu, uključujući neto prihod od 80 miliona dolara u vezi sa akvizicijama i prodajom sredstava. Zbirne ugovorne obaveze iznose oko 1,3 milijarde dolara na dan 28. februar 2015, u poređenju sa 1,6 milijardi dolara na kraju trećeg kvartala.

Najvažniji zaključci iz finansijskog izveštaja za poslednji kvartal fiskalne godine kompanije BlackBerry:

  • Došlo je do stabilizacije pozitivnog novčanog toka od 76 miliona dolara u kvartalu
  • Gotovina i investicije iznose 3.27 milijardi dolara na kraju fiskalne godine, što je povećanje od 608 miliona i predstavlja najvišu ravnotežu u istoriji kompanije
  • Softverski prihod iznosi 67 miliona dolara, što predstavlja povećanje za 20% u odnosu na poslednji kvartal prethodne godine
  • Najavljeno je partnerstvo sa Google-om kojim će biti unapređena platforma Android for Work.

Kompanija BlackBerry predviđa dalji pozitivan priliv novca. Planirano je da kompanija proširi svoje distributivne kapacitete i nastavi da teži ka postizanju održive profitabilnosti u fiskalnoj 2016.

Leave a Reply