Mobile · Mobilni servisi

CA m-Banking sve popularnija usluga Crédit Agricole banke

Crédit Agricole banka Srbija je u toku decembra meseca zabeležila porast transakcija menjačkih poslova obavljenih putem m-Banking usluge elektronskog bankarstva od preko 30%, dok CA m-Banking omogućava neograničeno obavljanje svih vrsta plaćanja i pregled prometa i transakcija putem mobilnog telefona po 30% nižoj proviziji od standardne koja se plaća na šalterima Banke.

Izuzetno sigurna i krajnje jednostavna jer funkcioniše poput većine servisa elektronskog bankarstva koji se koriste na računarima, CA m-Banking aplikacija prilagođena je novijim generacijama mobilnih telefona (Android, Blackberry) i omogućava pristup i transakcije po svim dinarskim i deviznim računima 24 časa dnevno.

Za korišćenje CA m-Banking usluge, zainteresovani klijenti koji već imaju otvoren račun u Crédit Agricole banci, nakon popunjene pristupnice u bilo kojoj od 81 filijale, dobijaju aktivacioni kod od Banke i detaljna uputstva koja se nalaze i na sajtu Banke.

Uz pomoć instalirane aplikacije na svom mobilnom uređaju, klijenti imaju mogućnost da obavljaju gotovo sve poslove koje bi obavljali na šalteru Banke, sa tom razlikom da biraju vreme i mesto koje im najviše odgovara za obavljanje tih transakcija. Osim što bezbedno i brzo mogu da izvrše plaćanja ili provere stanje na svim svojim računima, ili na računima svojih kreditnih kartica, mogu da obavljaju i menjačke poslove.

CA m-Banking zaštićen je šifrom tj. PIN-om koji korisnik postavlja samostalno i kojim se svaki put prijavljuje kako bi koristio prednosti mobilnog bankarstva. Takođe, ukoliko klijent promeni mobilni uređaj ili broj telefona, neophodno je da ponovo aktivira ovu uslugu zbog različitih nivoa zaštite.

Crédit Agricole Banka Srbija je članica Credit Agricole grupe, vodeće bankarske grupacije u Francuskoj i jedne od najvećih banaka u Evropi. Sa poslovanjem u 50 zemalja, Crédit Agricole Grupa je vodeći partner koji podržava klijente u svim oblastima poslovanja sa stanovništvom i blisko povezanim specijalizovanim poslovnim segmentima kao što su: štednja, stambeni i potrošački krediti, osiguranje, privatno bankarstvo, upravljanje sredstvima, lizing i faktoring, korporativno i investiciono bankarstvo. Razvoj Crédit Agricole Grupe zasnovan je na balansiranom rastu koji podržava realnu ekonomiju i poštuje interese svojih 51 milion klijenata, 1,2 miliona deoničara i 150 000 zaposlenih.

Leave a Reply