Mobile

Četiri nove zemlje pridružuju se Sony Ericsson

Andrea Gaal, generalni direktor kompanije Sony Ericsson za centralnu Evropu, odgovorna je za četiri nove zemlje – Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju. Andrea Gaal ima više od 20 godina iskustva u radu u sektoru telekomunikacija, multimedija i informacionih tehnologija. Kada je pod njenim vođstvom CHAT poslovna jedinica kompanije Sony Ericsson (uključujući Austriju i Švajcarsku) prerasla u jedan od najuspešnijih sektora, Andrea Gaal je prešla u Sony Ericsson Kanada u oktobru 2009, gde je preuzela funkciju generalnog direktora za Severnu i Južnu Ameriku. Nedavno je dobila internu nagradu kompanije za izuzetan individualni doprinos u ostvarivanju najvećeg rasta profitabilnosti na svetskom nivou i za uspešno lansiranje telefona XperiaTM X10 u Kanadi. Posle uspeha u Severnoj Americi, preuzela je vođstvo poslovne jedinice za centralnu Evropu u oktobru 2010, koja je tada obuhvatala šest zemalja: Hrvatsku, Republiku Češku, Mađarsku, Poljsku, Slovačku i Sloveniju. Ova poslovna jedinica je potom proširena za još četiri zemlje – Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.

Gaalova – koja je poznata po svom profesionalnom iskustvu i interkulturnim kompetencijama – posebno se raduje novom kulturološkom okruženju: ,,Poslovna jedinica za centralnu Evropu je zanimljiva i složena mešavina različitih faza, nivoa razvoja i potencijala tržišta. Rukovođenje u regionu sa 85 miliona ljudi je uzbudljiv izazov i moj cilj je da obezbedim podsticaj za rast prodaje Sony Ericsson-a u centralnoj Evropi. Radujem se poslovnim mogućnostima koje Sony Ericsson ima u centralnoj Evropi – posebno u pogledu tekućeg rasta prodaje Androida na svih deset tržišta za koja smo zaduženi’’ – kaže Andrea Gaal, generalni direktor za centralnu Evropu kompanije Sony Ericsson.

Leave a Reply