Mobile

Crna Gora prepuna ilegalnih telefona

U Crnoj Gori godišnje se ilegalno uveze oko 150 hiljada mobilnih telefona što je 1,5 puta više od količine koja u zemlju stigne legalno, procene su autorizovanih distributera tih uređaja.

Prema podacima crnogorske Uprave carina, od aprila 2003. godine do kraja prošle godine uvezeno je oko 285,06 hiljada mobilnih telefona. Godišnje potrebe tržišta, prema procenama, iznose oko 250 hiljada telefona jer je vek jednog uređaja između dve i četiri godine.

U Crnoj Gori je na kraju aprila bilo preko 1,13 miliona korisnika mobilne telefonije, dok je u prošloj godini ukupno legalno uvezeno 139,08 hiljada mobilnih telefona.

Legalni prodavci smatraju da bi trebalo da se preduzimaju mjere na suzbijanju ilegalnog uvoza mobilnih telefona jer to, osim građanima koji nemaju nikakvu garanciju, pravi i veliku štetu budžetu koji na osnovu toga gubi sedam do deset miliona EUR.

Godišnje se legalno uveze oko 100 hiljada mobilnih telefona i to uglavnom za potrebe mobilnih operatera koji te uređaje prodaju kroz svoje akcije. Telefone koje prodaju u akcijama svi mobilni operateri uvoze preko ovlašćenih distributera”, kažu predstavnici podgoričke kompanije Elektronik M, koja je autorizovani distributer telefona Nokia.

U toj firmi smatraju da je najdrastičniji primer crnog tržišta mobilnih telefona njihova prodaja preko novinskih oglasa. U novinskim oglasima mobilni telefoni se prodaju najčešće uz napomenu da su “garantovano najpovoljniji”, a cenu su znatno niže nego u prodavnicma autorizovanih dilera. Često se u oglasima se navodi i da je dostava besplatna.

Iz Uprave carina su saopštili da su carinski službenici ove godine u tri slučaja utvrdili nepravilnosti u vezi sa uvozom mobilnih telefona i da su oduzeli 52 komada.

Protiv dva vlasnika prodavnica i jednog građanina podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka pred organima carinske službe“, kazali su iz Uprave carina. U Crnoj Gori od uvođenja mobilne telefonije u zemlji 1996. godine nije zabeležena ili otkrivena neka značajnija količina nelegalno uvezenih telefona, a nije poznato da li je neko krivično odgovarao za šverc tih uređaja.

Prema trenutnim propisima o carinskoj tarifi, za mobilne telefone naplaćuje se carina po stopi od tri odsto od carinske vrednosti robe. Ako je roba poreklom iz zemalja Evropske unije, carinska stopa iznosi 2,4 odsto, a ako je iz zemalja potpisnica Srednjeevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) carinska stopa iznosi nula odsto.

Prilikom stavljanja robe u slobodan promet, naplaćuje se naknada za usluge carinskog organa od dva EUR. Za podnošenje carinske deklaracije naplaćuje se administrativna taksa od šest EUR. Naplaćuje se i taksa od jednog EUR za komad.

»Naplaćena carina, naknada i ostali troškovi, ulaze u poresku osnovicu za obračun poreza na dodatu vrednost po stopi od 17 odsto, koji se naplaćuje prilikom uvoza mobilnih telefona, bez obzira na poreklo robe. Dažbine, koje se naplaćuju prilikom uvoza predmetne robe, prihod su budžeta Crne Gore«, preciziraju iz Uprave carina.

Leave a Reply