Mobile

Crna Gora raspisala tender za četvrtog mobilnog operatera

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku delatnost Crne Gore objavila je u utorak tender za dodelu koncesije za četvrtog mobilnog telekomunikacijskog operatera. Ponude se primaju do 15. decembra , a pravo učestvovanja na konkursu imaju kompanije sa najmanje tri godine iskustva u gradnji i eksploataciji javnih elektronskih komunikacijskih mreža i pružanju javnih elektronskih komunikacijskih usluga.

Najniži iznos koji potencijalni koncesionari mogu ponuditi je 1,315 miliona evra, rekao je Zoran Sekulić, izvršni direktor Agencije. U Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku delatnost očekuju da će se na tender javiti arapska, kineska, austrijska i britanska telekomunikacijska kompanija.

Leave a Reply