Mobile

“Dete raste” – SMS poruke za roditelje o zdravlju njihove dece

Dom zdravlja u Inđiji biće prva zdravstvena institucija u Vojvodini u kojoj će početi realizacija pilot projekta “Integrisani sistem promocije zdravlja majke i deteta u Vojvodini”. U okviru projekta biće distribuirani vaučeri “Dete raste” svim roditeljima dece uzrasta do sedam godina.
Od danas, pa sve do 15. januara 2011. godine na teritoriji koju pokriva Dom zdravlja Inđija, realizovaće se Studija opravdanosti upotrebe komunikacije putem mobilnog telefona u zdravstvenoj zaštiti majke i deteta, a cilj studije je unapređenje zdravstvene zaštite majke i deteta korišćenjem novih komunikacionih modela.

Osnova ovog projekta je personalizovana informacija o zdravlju deteta koja se šalje na mobilni telefon roditelja deteta, poruke koje će roditelj dobijati od momenta prijavljivanja u periodu od godinu dana.

Roditelj će dobijati informacije o kalendaru vakcinacije deteta, obaveznim pedijatarskim pregledima, preporukama u oblasti ishrane, psihosomatskog rasta i razvoja, oblasti oralne higijene, kao i preporuke u oblasti pedagogije i vaspitanja.

Tokom realizacije studije planirano je da patronažne sestre obiđu 1500 roditelja dece starosti do tri godine da ih obaveste o sadržaju projekta i da im ponude da se prijave.

Pored bolje informisanosti roditelja o zdravstvenom stanju njihove dece, Služba zdravstvene zaštite dece će na ovaj način dobijati redovne izveštaje o broju dece, kao i pregledima, a Dom zdravlja u Inđiji prvi put će biti u mogućnosti da u potpunosti prilagodi svoju zdravstvenu uslugu stvarnim potrebama zdravlja dece.

Tvorac ovog projekta je Fond za promociju zdravlja MobiMed, a projekat je podržan i finansiran od strane Ministarstva zdravlja RS, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo APV, Srpskog lekarskog društva, Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Vojvodine.

Leave a Reply