Mobile

Dodatna zaštita za kupce GALAXY Note 3

Samsung nudi proširenu zaštitu u slučaju oštećenja uređaja, koja važi godinu dana od datuma kupovine

Kompanija Samsung Electronics Ltd. najavila je danas dodatnu sigurnost za kupce uređaja GALAXY Note 3, koja se odnosi na besplatnu popravku u slučaju nenamernog kvara ili oštećenja uređaja. Dodatni servis za slučajna oštećenja važi za sve uređaje kupljene u promotivnom periodu od danas do 31. decembra 2013. godine, a može biti iskorišćen samo jednom u roku od jedne godine od datuma kupovine uređaja, navedenog na fiskalnom računu.

“Korišćenje pametnih uređaja u stalnom je porastu, a njihova konstantna upotreba u privatnom i poslovnom životu neminovno dovodi do nenamernih oštećenja. Zato smo odlučili da našim korisnicima ponudimo dodatni benefit, ali i dodatnu sigurnost kako ne bi stalno brinuli šta će se desiti ukoliko oštete svoj uređaj. Dodatni servis je ujedno prva pomoć za telefon i korisnik je može iskoristiti ukoliko slučajno ošteti svoj uređaj, pokvasi ga ili polomi ekran”, rekao je Saša Oravec, rukovodilac odeljenja telekomunikacija iz kompanije Samsung Electronics.

galaxy-note-3

Dodatni servis odnosi se na oštećenja nastala pod slučajnim okolnostima: mehanička oštećenja pri padu, oštećenja nastala udarcem, oštećenja uređaja nastala električnim udarom (munja, uključenje i isključenje električne mreže, elektrostatičko pražnjenje) ili oštećenja nastala u kontaktu sa vodom, a može da pokrije troškove zamene ekrana u iznosu do 200 evra.

Proširena zaštita za slučajna oštećenja ne obuhvata kvarove na dodatnoj opremi, oštećenja usled požara, ona nastala habanjem i uobičajenim korišćenjem, štetu nastalu višom silom kao i popravke od neovlašćenih osoba. Takođe, ne obuhvata oštećenja nastala usled softverskih neispravnosti i virusa, greške u dizajnu ili konstrukciji, krađu ili gubitak, te neovlašćene izmene softvera ili hardvera uređaja.

Pravo na dodatni servis za slučajna oštećenja je neprenosivo i isključivo vezano za uređaj čiji je serijski broj naveden u obrascu, koji korisnik mora popuniti kako bi ostvario pravo na servis.

Leave a Reply