4G aukcija u RATEL-u
Mobile

Dozvole za korišćenje 4G frekvencija prodate za 21 milion evra!

Na javnoj aukciji održanoj u RATEL-u sve pojedinačne dozvole za korišćenje 4G frekvencija (radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz) prodate su za 21 milion evra.

U postupku javnog nadmetanja učestvovali su svi srpski mobilni operatori – Vip mobile d.o.o, Telenor d.o.o i Telekom Srbija a.d. Sa ciljem da unaprede svoje poslovanje i uvedu četvrtu generaciju mobilne telefonije, sva tri operatora su kupila pojedinačne dozvole za po dva radio-frekvencijska bloka širine po 10 MHz, od kojih je svaka koštala 3,5 miliona evra. Ukupno postignutu cenu operatori će uplatiti na račun budžeta Republike Srbije.

4G aukcija u RATEL-u

4G aukcija u RATEL-u

Javno nadmetanje je sprovedeno na osnovu Pravilnika o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz, koji je donelo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Svaki od operatora je dužan da u roku od šest meseci od dana izdavanja pojedinačne dozvole obezbedi pokrivenost signalom na 50 odsto teritorije Republike Srbije, neprekidno 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, kao i da u roku od dva meseca od dana izdavanja pojedinačne dozvole započne komercijalno pružanje usluga.

Dobijene dozvole će se koristiti na tehnološki neutralnoj osnovi, što znači da će operatori sami odlučiti koju tehnologiju će koristiti u delovima spektra koji su kupili, a uz obavezu pridržavanja tehničkih parametara propisanih odgovarajućim planom raspodele radio-frekvencija za rad u pomenutim opsezima.

Dozvole na tehnološki neutralnoj osnovi otvaraju mogućnost da mobilni operatori počnu pružanje usluga 4G telefonije. Uvođenjem 4G tehnologije dobija se značajno veći kapacitet mreže, tako da se broj korisnika koji mogu pristupiti brzom internetu značajno povećava. Time se omogućava najbrži mobilni prenos podataka, što će značajno unaprediti kvalitet korisničkih servisa. Prednosti nove tehnologije osetiće kako pojedinačni pretplatnici, tako i privreda u Srbiji.

Leave a Reply