Mobile

ELEKTROVOJVODINA potpisala ugovor sa Motorolom

U cilju modernizacije prenosa podataka i mobilnog sistema veza Elektrovojvodine, a da bi se osigurao prenos važnih informacija za funkcionisanje elektroenergetskog sistema potpisan ugovor sa Motorolom. Novi sistem u upotrebi za 6 meseci. U ime Elektrovojvodine ugovor je potpisao direktor Društva dr Tihomir Simić a u ime Motorole direktor „Motorola“- Tel Aviv za Jugoistočnu Evropu Josi Levi. Projekat predviđa zamenu dotrajalog analognog sistema digitalnim sistemom za prenos govora i podataka na teritoriji ED Sremska Mitrovica i ED Ruma.

Za funkcionisanje ovakvog sistema predviđena je i izgradnja dela transportne telekomunikacione mreže Elektrovojvodine.

Prednosti digitalnog dvosmernog radio sistema su jasnija glasovna komunikacija, bolja pokrivenost područja, veći kapacitet za prenos podataka, paralelno slanje tekstualnih poruka ili prenosa podataka sa prenosom govora, duža autonomija i lociranje radio stanice na terenu (pomoću GPS-a) koje omogućava kontrolu kretanja ekipa na terenu, efikasno upravljanje ekipama pri pogonskim događajima kao i signalizaciju prilaska ekipa objektima pod naponom.

Sistem će obuhvatiti 3 dispečerska centra sa 5 zasebnih mreža, GPS nadzor, a prediviđena je i izgradnja dela transportne telekomunikacione mreže Elektrovojvodine, koja bi obuhvatila povezivanje komunikacionog centra u Novom Sadu sa ED Sremska Mitrovica i pogonom Šid, ED Ruma sa pogonom Inđija, ED Pančevo kao i nastavni centar.

Potreba za ovom modernizacijom je prepoznata jer postojeći sistem za prenos govora i podataka datira iz 80–tih godina, zastareo je, kompleksan, skup i težak za održavanje.
-Obezbeđivanje maksimalno efikasnog, bezbednog i funkcionalnog rada svih organizacionih delova Elektrovojvodine ostaje trajan prioritet u razvoju kompanije u 2011. godini – rekao je posle potpisivanja ovog važnog ugovora direktor Elektrovojvodina d.o.o. dr Tihomir Simić .

Leave a Reply