Mobile

Ericsson i Telenor uvode mrežno orijentisane kolaboracijske usluge poslovnim sistemima

Only One Thing Missing...Ericsson i potpisali su prvi ugovor vezan uz Ericssonov Business Communication Suite (BCS). Ovim ugovorom, Ericsson će na osnovu kolaboracijskih usluga unaprediti multimedijalna iskustva Telenorovim poslovnim korisnicima u Švedskoj. Ericsson će takođe biti odgovoran za proširenje, nadogradnju i sistemsku integraciju Telenorove IMS mreže.

Ericssonov Business Communication Suite je prva usluga ove vrste koja se temelji na IMS-u. Ovaj komunikacijski alat omogućava mobilnu sjedinjenu komunikaciju poslovnim korisnicima i povećava efikasnost uz pomoć funkcionalnosti društvenog umrežavanja poput usluga prisutnosti, poručivanja, chata, video sadržaja, upravljanja dolaznim pozivima, razmene datoteka i korporacijskog adresara. Može se koristiti za komunikaciju sa kolegama kao i sa poslovnim partnerima.

Prema ugovoru, Ericsson će biti vodeći integrator IMS sistema, uključujući usluge sistemske integracije. Ericssonova IMS temeljena multimedijska rešenja osiguraće nove usluge sa dodanom vrednošću Telenorovim kupcima, sa glavnim naglaskom na mobilne aplikacije za poslovne korisnike. Isporuka i integracija BCS-a i proširene IMS temeljene mreže već je započela.

Leave a Reply