Mobile · Telekomunikacije

Ericsson preuzeo Telenor Connexion

Telenor Connexion će biti prvi klijent Ericssona koji  će koristiti Ericssonovu Device Connection Platformu koja je uvedena u februaru ove godine na GSMA kongresu u Barseloni – servis koji omogućava operatorima da ponude M2M konekcije između smartphone uređaja i lap top računar

Preuzimanje Telenor Connexion-a od strane kompanije Ericsson  će omogućiti Ericssonove ambicije da zauzme vodeću poziciju na tržištu M2M komunikacija. Telenor Connexion je u vlasništvu Telenor Grupe, jedne od vodećih mobilnih operatora na svetu sa 203 miliona korisnika. Ovo preuzimanje takođe obuhvata pristupni servisni portal, mrežne infrastrukture i iskustva, kao i transfer 11 zaposlenih koji  će nastaviti da rade na razvoju servisa koji nidu Ericssonova Device Connection Platforma. Ericsson takođe preuzima i dodeljen web.  Ericsson će preuzimanjem vrednog klijenta steći ogromno iskustvo jednog od pionira u M2M segmentu.

Ericsson Device Connection Platforma nudi telekom operatorima način da naprave prilagođene M2M servise za kompanije i pojedinačne korisnike i predstavljena je tržištu po biznis modelu „softver kao servis“ omogućujući malu inicijalnu tehnološku investiciju i brz plasman na tržište. Osnovne vrednosti koje Ericsson Device Connection Platforma nudi operatorima su operativni troškovi smanjeni na minimum, sposobnost prilagođavanja modela konekcija potrebama korisnika, kao i mogućnost jednostavnijeg razvoja aplikacija.
Kako bi postigao svoju viziju od 50 milijardi konekcija do 2020. godine Ericsson sarađuje sa telekom operatorima, odabranim partnerima u industriji i drugim akterima u M2M lancu kreirajući vodeću svetsku inovativnu tehnologiju i održiva rešenja

Leave a Reply