Mobile · PC računari

Ericsson: Razvoj mreža na pametan način

Novi Ericssonov pristup operatorima omogućuje bolje investiranje uz manju emisiju
ugljen dioksida i manje troškove održavanja. Rast saobraćaja u mrežama kao i veći broj korisnika doveli su do većeg uticaja na životnu okolinu te troškova vezanih za mreže. Pred operatorima su izazovi vezani za širenje mreža i poslovni rast te promenljive cene goriva i potencijalne dodatne troškove poput poreza vezanih za emisiju ugljen. Rast poslovanja može se podržati modernizacijom i optimizacijom mreža, deljenjem resursa, te promenom u korišćenju energetskih izvora.

Iz navedenih razloga, Ericsson operatorima nudi pionirski pristup, tzv. TCO2 pristup koji meri emisiju ugljen dioksida uz metodologiju celokupnih troškova vlasništva. Postizanjem najbolje kombinacije investiranja u optimizaciju energetske efikasnosti, TCO2 pristup podržava ciljeve operatora na području zaštite životne okoline, ali i razvoja poslovanja te omogućuje uštedu novca uz smanjenje uticaja na okolinu.

Tokom 2009. godine, australijski operator Telstra radio je sa Ericssonovim konsultantima na proveri emisije štetnih gasova, te energetske efikasnosti svoje mobilne mreže. Studija je potvrdila korist koju je Telstra dobila implementacijom opisane inicijative, te pokazala mogućnost smanjenja emisije CO2 do 30 posto u radio pristupnoj mreži, te 56 posto u jezgrenoj mreži.

Leave a Reply