Mobile

Ericsson utrostručio HSPA uplink kapacitet

Ericsson je kreirao napredno rešenje koje utrostručuje uplink kapacitet HSPA mreža. Ovo rešenje će omogućiti operatorima sa velikim brojem korisnika da ponude znatno više uplink brzine protoka podataka.

HSPA je ključno rešenje koje omogućava operatorima da svojim korisnicima ponude najbržu mobilnu širokopojasnu vezu velikog kapaciteta, ma gde se oni nalazili. Ipak, sa porastom broja pametnih telefona koji se povezuju na mrežu, povećava se i protok podataka, tako da uplink kapacitet postaje veoma bitan.

Krajem januara 2012. godine, Ericsson je predstavio over-the-air uplink rešenje koje je povećalo brzinu uplinka sa 4 Mbps na više od 12 Mbps. Ericsson je ovo omogućio kombinovanjem sopstvene risiver tehnologije „Ericsson Interference Suppression“ (koja je komercijalno dostupna), sa baznom radio stanicom sa četiri antene.

Povećavanje uplink kapaciteta uz pomoć ovih tehnologija i rešenja omogućiće operatorima da efikasno opsluže veći broj korisnika, koji sve više upload-uju podatke putem mobilnih uređaja koristeći različite cloud servise.

Podaci koji potvrđuju porast korišćenja mobilnih usluga nalaze se u godišnjem Ericssonovom “Traffic and Market Data” izveštaju. Istraživanje je pokazalo da se broj mobilnih pretplatnika povećao za čak 60% u 2011. godini, tako da se do 2016. očekuje da će ih biti oko 5 milijardi. Indija i Kina imaju najveći porast pretplatnika dok su iza njih Brazil, Indonezija i Bangladeš.

Kompletan „Traffic and Market Data” izveštaj možete pronaći na sledećoj adresi.

Leave a Reply