2g
Mobile

EU kasni u razvoju 4G mreže

Evropska komisija ponovo je pozvala članice EU da ubrzaju razvoj mreže za mobilnu telefoniju četvrte generacije upozorivši da zbog kašnjenja građani ne mogu svuda u EU da koriste svoje telefone i tablete a privreda trpi.

Tri četvrtine Evropljana nema pristup 4G u mestima u kojima žive a pristup takvoj mreži praktično ne postoji u ruralnim područjima. U SAD oko 90% građana ima pristup 4G. Komisija je upozorila da se kasni u raspodeli frekvencijskog spektra i da zbog visokih troškova na tenderima za licence operaterima ostaje malo novca za razvoj mreže.

2g

“Ja sam na strani građana, poreskih obveznika, birača, koji samo žele da njihovi telefoni i tableti rade. Frustrira me kada moj telefon prestane da radi u Briselu jer imamo samo 3G. Milioni su, kao i ja, svakog dana nezadovoljni zbog toga”, rekla je evropska komesarka za digitalnu agendu Neli Kros (Neelie Kroes).

Evropska komisija je ukazala da, kada se građani EU ovog leta upute na odmor, praktično niko od njih neće imati pristup 4G. U tri članice EU – Kirpu, Irskoj i Malti uopšte ne postoji pristup 4G, a samo Nemačka, Esotnija i Švedska imaju razvijeniji sistem mreža 4G.

U ruralnim područjima u EU nema pristupa 4G, a samo 5% konekcija i pretplata na 4G u svetu otpada na EU.

“Ovako se ne vodi ekonomija. To znači da se sa Evropljanima koji žive u ruralnim područjima i onima koji odlaze na odmor postupa kao sa građanima drugog reda”, rekla je Kros.

Ona je rekla da nije bitno gde se građani nalaze jer su platili aparat i pretplatu i naglasila da usluga mora funkcionisati.

Evropska komesarka je upozorila da je EU na ivici “kolapsa mreže”, jer previđanja govore da će mobilni saobraćaj u svetu uvećavati za 66% godišnje, dok su “pametni” aparati posvuda i ljudi žele da gledaju video programe na tim aparatima.

Ona je rekla da će se “sve raspasti” ako više frekvencijskog spektra ne bude dostupno za razvoj mreže.

Evropska komisija je istakla da je EU stavila na raspolaganje znatan deo spektra za potrebe razvoja širokopojasne bežične mreže velike brzine, a da su za samu raspodelu zadužene vlasti članica.

Međutim, zbog problema na nacionalnom nivou procedure traju i odlaže se davanje licenci, a tenderske procedure koštaju mobilne operatere toliko da im ostaje malo para za razvoj mreže pošto dobiju dozvolu.

Cene za frekvencijski spektar koje kompanije plaćaju u nekoj članici mogu da budu i 50 puta veće nego u drugoj članice, a pravo na korišćenje frekvencijskog spektra je četiri puta skuplje od SAD.

Zbog visokih troškova za tendere kompanije ne mogu da ulože oko 27 milijardi evra za unapređenje mreže koliko je, prema studiji EU, potrebno. Kompanije dospevaju u nezavidnu finansijsku situaciju a neke imaju dug koji je tri puta veći od njihove vrednosti na berzi.

Sve to u kombinaciji sa fragmentacijom tržišta na 28 nacionalnih tržišta dovodi do toga da mobilni operateri ne mogu da razviju strategiju za mobilne komunikacije na nivou EU.

Zbog kašnjenja u razvoju mreže korisnici trpi a EU kasni u svetskoj trci u razvoju 4G, pa je Evropska komisija je pokrenula konsultacije o boljoj koordinaciju dodele frekvencijskog spektra.

Kros je ipak polovinom jula odlučila uz izvesno oklevanje da odobori odlaganje liberalizacije frekvencijskog opsega 800 megaherca (MHz) za potrebe 4G u slučaju 9 članica EU. Članice EU su imale rok do 1. januara 2013. da to urade ali 11 je to i učinilo.

Evropska komesarka je za svoju odluku rekla da je “pragmatičan ustupak” ali je naglasila da je to poslednju put da to čini.

Izvor: EurActiv.rs

One thought on “EU kasni u razvoju 4G mreže

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Odlukom br. 243/2012/EU Evropskog parlamenta i Saveta se utvrdjuje visegodisnji program politike radio-spektra (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012D0243:EN:NOT).

  Ovom odluko utvrdjeno je, izmedju ostalog:

  1) da je za bezicne sirokopojasne komunikacije potreban radio-frekvencijski spektar sirine od najmanje 1 200 MHz do 2015. godine (clan 3. tacka (b)), i

  2) da ce se za ove komunikacije koristite radio-frekvencijski opsezi 790-862 MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, i 3,4-3,8 GHz (clanu 6. stav 8).

  Posto za evropske operatore telekomunikacionih mreza (ETNO) izgradnja mreza nove generacije “4G” predstavlja nemoguca misiju, izgleda da ce “povampireni” AT&T (SAD) uzeti stvar u svoje ruke.

Leave a Reply