Mobile · Telekomunikacije

Fiksni telefon preko mobilne mreže

Da bi usluge fiksne telefonije omogućili što većem broju korisnika, Telekom Srbija uveo je novi način za realizaciju fiksnog telefonskog priključka putem mobilne mreže primenom CLL (Cellular Local Loop) tehnologije.

Usluga se realizuje uz pomoć posebnog telefonskog aparata u koji se postavlja SIM kartica, a njegova cena je 4.100 dinara, bez PDV-a. Naknadu za aparat korisnici mogu izmiriti odjednom ili u šest mesečnih rata.

Stanovnici koji žive na područjima gde je, zbog konfiguracije zemljišta otežana izgradnja telekomunikacione infrastrukture, sada mogu da dobiju fiksni priključak putem CLL (Cellular Local Loop) tehnologije.

CLL tehnologija podrazumeva obezbeđivanje fiksnog telefonskog priključka bežičnim pristupom, putem GSM mobilne mreže.

Pored govornog saobraćaja, korisnicima je na raspolaganju i niz dodatnih usluga: Poziv na čekanju, Preusmeravanje dolaznih poziva, Identifikacija poziva, Konferencijska veza i druge.

Cena uvođenja ovog telefonskog priključka, mesečna pretplata, cene poziva i naknade za korišćenje dodatnih usluga iste su kao kod standardnog telefonskog priključka.

Leave a Reply