Mobile

Fujitsu globalizuje uslugu Managed Smartphone

Kompanija Fujitsu objavljuje globalnu ekspanziju svoje usluge „Managed Smartphone“, novog paketa profesionalnih mobilnih rešenja za „pametne mobilne uređaje“, koji se korporativnim korisnicima uslužno stavlja na raspolaganje uz pomoć oblak-računarstva. Prepoznajući pravu eksploziju rasta upotrebe „pametnih telefona“ u korporacijama, Fujitsu uslugom „Managed Smartphone“ sada i na tzv.„smartfon“ uređaje primenjuje iste visoke standarde usluga na koje se brojne organizacije već oslanjaju u vođenju i upravljanju svojim desktop i mobilnim računarima.

Upravljanje pametnim telefonima u korporacijama zadaje sve veću glavobolju korporacijama – istraživačka kuća Gartner prognozira da će 75 posto mobilnih korisnika preći na neku vrstu „smartphone“ uređaja do kraja 2012. (Source: Hype Cycle for Wireless Devices, Software and Services, 2010. 2 Aug 2010 /ID No: G00205246). Istovremeno, IDC istraživanje1 pokazuje da će broj pretplaćenih na mobilnu poslovnu elektronsku poštu narasti za više od trećine u narednih 24 meseci.

Pružanjem korporacijama mogućnosti da povrate kontrolu nad svojim mobilnim uređajima, Fujitsu globalno širi domet svog „Managed Smartphone“ rešenja, zaokruženog paketa cloud-usluga za upravljanje pametnim uređajima, uključujuči pametne telefone i tablet-računare, tokom njihovog životnog ciklusa, u bezbednom i kriptovanom okruženju na koje kompanije i zaposleni mogu da se oslone.

Globalna ekspanzija rešenja koje se u potpunosti nalazi na serverima dobavljača (hosted service), koje je već operativno u nordijskom regionu, u Evropi počinje na proleće 2011. „Managed Smartphone“ obuhvata servise „push email“ i PIM (upravljanje ličnim podacima), podršku za više uređaja i mobilnih operativnih sistema, daljinsku IT administraciju i upravljanje uređajima, brojne mogućnosti dijagnostike i opcije bezbednosti – uključujući potvrdu identiteta/kriptovanje sa bekapom, zaštitu od virusa, zaštitni zid (firewall) i proveru „špijunskog malicioznog softvera“ – kao i bezbedan pristup korporativnim podacima i aplikacijama.

Sten Mortensen, direktor prodaje i marketinga za Fujitsu mobilni segment u nordijskom regionu objašnjava da danas korporativno računarstvo ubrzano postaje mobilno i mnoge kompanije imaju veliki broj pametnih telefona i drugih uređaja koji rade bez kontrole, bez ikakvog centralizovanog pristupa bezbednosti i upravljanju. „Globalizujemo ovu uslugu zato što kod kompanija vidimo izraženu potrebu da povećaju kontrolu nad svojom mobilnom ICT infrastrukturom. Želimo da pružimo uslugu koja našim korisnicima omogućava da pristupe svojim najvažnijim poslovnim alatima na efikasan, jednostavan i bezbedan način.”

Viši analitičar u ovoj industriji, Nik Mek-Kuajer (McQuire), direktor istraživanja u domenu mobilnosti korporacija za EMEA region u kompaniji IDC, komentariše: „Kako pametni telefoni i tablični računari ubrzano postaju ključni alat za rad mnogih zaposlenih, korporacije počinju da shvataju da je ovo dodatno breme za upravljanje infrastrukturom na način koji omogućava uključivanje sve većeg i raznovrsnijeg asortimana mobilnih uređaja u sistem. Očekujemo da interesovanje za usluge poput ove, koju Fujitsu danas predstavlja – rapidno raste, uporedo sa time kako organizacije više ne mogu da ignorišu najvažnije brige oko IT infrastrukture, koje im mobilni uređaji priređuju.”

„Managed Smartphone“ paket prodaje se kao usluga, i pokriva kompletan životni ciklus pametnih uređaja. Usluge podrazumevaju daljinsko upravljanje, podršku i obuku. Ovi procesi su već ustanovljeni kod stotina klijenata sa desetinama hiljada mobilnih uređaja u nordijskom regionu – što pokazuje da je Fujitsu u stanju da obezbedi konzistentne usluge korisnicima tokom životnog ciklusa proizvoda. Efikasna, centralizovana isporuka usluge zajedno sa proaktivnom podrškom i upravljanjem, garantuje ekstremno visoku dostupnost usluge. Cena se okvirno kreće oko 5€ po uređaju mesečno.
Fujitsu je posvećen visokim strndardima bezbednosti podataka koji garantuju sigurnost u pružanju usluge i procesiranju informacija. U toku pružanja usluge, bezbednost podataka je garantovana u bilo kom trenutku: po isporuci, ako se uređaji izgube ili ukradu, i na kraju životnog veka proizvoda. Usluge bezbednosti podataka garantuju zaštitu sadržaja uključujući zaštitu od virusa, kriptovanje podataka i pravljenje njihovih rezervnih kopija.

Leave a Reply