Mobile

Gartner predviđa da će polovina poslodavaca uskoro zahtevati da zaposleni koriste svoje uređaje za rad

Sviđalo im se to ili ne, kompanije nastavljaju da se suočavaju sa talasom novih uređaja povezanih na Internet koji dolaze u dodir sa njihovim mrežama. Vođeni željama zaposlenih za novijim, elegantnijim i bržim uređajima, IT odeljenja su često u žurbi da razviju BYOD (donesite svoj uređaj) program i internu politiku mobilnosti, bezbedne i privlačne krajnjim korisnicima.

Nema sumnje da BYOD programi dobijaju na popularnosti: Gartner predviđa da će čak polovina poslodavaca uskoro zahtevati da zaposleni koriste svoje uređaje za rad. Ipak, važeća pravila ovih programa se ponekad sprovode nespretno, ili se uopšte ne sprovode. Sprovođenje ove politike na ispravan način prvi put može biti izuzetno važno, ne samo za bezbednost poslovnih podataka i intelektualnu svojinu, već i za uspeh programa.

8514016140_3aa25da60d_z

Politika mobilnosti

Nažalost BYOD je samo jedan deo cele priče, jer se uglavnom fokusira na vlasništvo samog uređaja. Ono treba da bude samo jedan aspekt vašeg mobilnog programa, a ne ceo mobilni program. Politika koja okružuje kompanijski mobilni program bi trebalo da obuhvati mnogo više od toga. Sveobuhvatniji pristup se zasniva na razvoju holističke politike bazirane na onome što zaposleni treba da urade na poslu na siguran i besprekoran način. Razvijanjem politike mobilnosti šireg obima potrebno je uzeti u obzir faktore kao što su korporativna kultura, tolerancija rizika kompanije i iskustva zaposlenih.

Ključna razmatranja za IT

Dakle šta još IT menadžeri treba da razmotre prilikom razvijanja i upravljanja politikom mobilnosti? Šta god da kompanija odluči, potrebno je da to bude jasno artikulisano korisnicima kako bi oni znali šta da očekuju od početka. Dok lista još nije sveobuhvatna, nekoliko ključnih tema koje treba da razmotre menadžeri mobilnosti u kompanijama, dok razvijaju i komuniciraju politiku, uključuju pitanja:

 • Ko kupuje uređaj – zaposleni ili kompanija, i koje uređaje podržava IT odeljenje. Neke kompanije dozvoljavaju samo određene operativne sisteme ili samo određene proizvođače.

 

 • Na koji način je definisano plaćanje usluge i ko plaća za koji deo upotrebe uređaja svakog meseca

 

 • Koje procedure zaposleni treba da slede kada donose novi uređaj

 

 • Prihvatljiva upotreba uređaja. Drugim rečima, šta organizacija želi da zaposleni urade sa uređajem i šta ne treba da rade sa njim

 

 • Dozvoljeni nivo pristupa kompanijskim podacima i aplikacijama zasnovan na tipu uređaja, ko ga koristi i lokacija odakle se povezuje. Organizacije mogu sigurno i da odobre pristup drugim podacima osim elektronske pošte, kalendara i kontakata za određene uređaje i operativne sisteme.

 

 • Objašnjenje o softveru kompanije za upravljanje mobilnošću firme (enterprise mobility management (EMM)) i kako on štiti zaposlene

 

 • Koje podatke i aplikacije IT odeljenje može i treba da nadzire na uređaju

 

 • Koje korake će kompanija preduzeti ako se prijavi nestanak i krađa ili ako zaposleni napusti kompaniju. Na primer da li će lični podaci biti obrisani kada se radi zaštite osetljivih kompanijskih podataka oni obrišu na daljinu?

Važno istraživanje

Istražujući politiku mobilnosti, nekoliko ključnih podataka treba prikupiti od zaposlenih kako bi se na brz i inteligentan način pomogao početak procesa razvoja mobilne politike. Počnite sa sledećim pitanjima:

 • Koji podaci i aplikacije se koriste na mobilnom uređaju? Istraživanje ovog pitanja treba da uključi i vreme provedeno sa zaposlenima kako bi potpuno razumeli način na koji oni koriste trenutnu i nadolazeću  tehnologiju za efikasno obavljanje posla. Ne zaboravite da utvrdite popularne formate datoteka u upotrebi u vašoj organizaciji, kako bi obezbedili da su oni (ili da mogu da budu) mobilno optimizovani.

 

 • Koje tehnologije IT odeljenje može da upotrebi za sprovođenje politike? Obimnim istraživanjem raznih rešenja za upravljanje mobilnošću firme (EMM), garantuje se da će vam biti obezbeđeno upravljanje mobilnim uređajima (mobile device management (MDM)), upravljanje mobilnim aplikacijama (mobile application management (MAM)), upravljanje mobilnim sadržajem (mobile content management (MCM)) i zaštita od mobilnih pretnji. Identifikujte najbolje mobilno rešenje za vašu kompaniju, koje vam efikasno omogućava razdvajanje ličnih i profesionalnih podatke bez uticaja na iskustvo koje u radu imaju korisnici. Saznajte više o Symantec EMM rešenjima ovde.

 

 • Na koji način će troškovi biti podeljeni? Praktično bi bilo nemoguće podeliti svaki bit podataka ili minut vremena potrošenog na razgovore i razdvojiti ih na „poslovne“ i „lične“. Ipak sprovodeći detaljnu istragu kod telekom provajdera i vašeg finansijskog odeljenja, može se lako doći do razumnog rešenja. Organizacije treba takođe da razmotre pravne posledice kao što je nedavna presuda u Kaliforniji u kojoj se kaže da poslodavci treba da nadoknade zaposlenima troškove upotrebe ličnih mobilnih uređaja u poslovne svrhe.

 

 • Ispitajte zaposlene i sve one na koje se vaše poslovanje odnosi koje uređaje žele sada i ubuduće. Kada je nemoguće svima udovoljiti, odaberite više najpopularnijih uređaja u organizaciji kako bi, kao deo programa, podržali njegovo brzo prihvatanje.

 

Mobilnu politiku treba kreirati zajedno sa drugim timovima unutar organizacije kao što su ljudski resursi, pravno odeljenje, bezbednost, IT i tu uključiti informacije različitih poslovnih jedinica. Uključivanje predstavnika drugih timova omogućava da i njihovi interesi budu prepoznati, a usvajanje mobilne politike može da bude brže i lakše omogućujući da se poštuju prava i privatnost zaposlenih. Kada se jednom završi, politika treba da bude jasno izneta i komunicirana prema zaposlenima. Najbolji deo ovog procesa je da kreiranjem rešenja unapred, politika bude bezbedna za bilo koji budući uređaj koji kasnije stigne u život organizacije.

Leave a Reply