Mobile

GfK istraživanje: Mobilni poseduje 9 od 10 građana Hrvatske

Mobilni televoni su sastavni deo lične “opreme” kod gotovo 9 od 10 građana Hrvatske, pri čemu su najzastupljeniji među mlađima, a njihovo se posedovanje značajno smanjuje kod osoba iznad 65 godina, pokazuje istraživanje koje je prošle nedelje objavio GfK.

Mobilne telefone u Hrvatskoj poseduje 86 posto populacije iznad 15 godina, pri čemu je onih od 15 do 17 godina starosti 96 posto, od 18 do 34 godine 99 posto, od 35 do 44 godine 98 posto, od 45 do 54 godine 90 posto, od 55 do 64 godine 80 posto, a onih iznad 65 godina starosti tek 54 posto.

Po regijama najviše mobilnih  imaju ispitanici u Istri i Primorju sa 94 posto, zatim u Dalmaciji sa 92 posto, te u Zagrebu sa 90 posto. Muškarci nešto češće imaju mobilne telefone od žena – 89 posto prema 83 posto.

Oko 84 posto osoba koje poseduju mobilne ima jedan uređaj, 14 posto ih ima po dva, a još 2 posto poseduje više od dva uređaja.

Najpopularnije marke su Nokia sa nešto preko 45 posto, sledi Samsung sa oko 30 posto, te Sony Ericsson sa oko 16 posto.

Pre paid (bonovi) SIM karticu ima 72 posto korisnika, a post paid (ugovor) SIM karticu 35 posto korisnika mobilnih uređaja. Pre paid tarife češće poseduju žene (76 posto) nego muškarci (66 posto). Kod post paid tarifa situacija je obrnuta (muški 41 posto : žene 39 posto).

Smartphone uređaje ima oko 16 posto korisnika dok su ostalo klasični mobilni telefoni. Smartphone je više zastupljen kod muškaraca (18 posto) nego kod žena (13 posto). U Zagrebu, Dalmaciji i Istri/Primorju ima ih najviše – oko 19 posto, a najmanje ih je u Slavoniji i Lici – oko 10 posto.

Sa mobilnih  se sve više pristupa internetu – danas je takvih korisnika u Hrvatskoj 23 posto, najviše u Istri i Primorju – 28 posto, te Zagrebu i Dalmaciji – 26 posto, a nešto više to rade muškarci nego žene (25 posto : 21 posto).

Leave a Reply