Mobile

GISDATA GRUPA prikazala softverska rešenja i sadržaje na najvećem svetskom skupu mobilne industrije u Barseloni

GISDATA GRUPA na ovogodišnjem GSMA Mobile World kongresu 2009 u Barseloni prikazala je niz vlastitih svetski konkurentnih softverskih proizvoda i sadržaja za mobilne telekomunikacione operatere, profesionalne poslovne korisnike i korisnike iz potrošačkog segmenta

GISDATA GRUPA, kao kontinuirano inovativni tehnološki partner za isporuku softvera i digitalnih sadržaja regionalnoj i svetskoj mobilnoj telekomunikacionoj industriji već šest godina uzastopno učestvuje na GSMA Mobile World kongresu, najvećem svetskom događaju posvećenom mobilnim telekomunikacijama i pratećim industrijama u Barseloni. Konferenciju je prošle godine posetilo preko 50 hiljada stručnih posetioca iz 196 zemalja, pretežno rukovodećih i tehničkih kadrova mobilnih operatora.

Ove godine kompanija je stavila poseban naglasak na celoviti GISDATA softverski sistem koji operaterima i korisnicima omogućava pružanje i korišćenje usluga sa dodanom vrednosti (tzv. „Value-Added Services“) zasnovanih na lokaciji mobilnog resursa, a pod nazivom „GISDATA LBSE – Location Based Services Engine“.

Korišćenjem navedenog GISDATA rešenja u saradnji sa mobilnim komunikacijskim mrežama za profesionalne korisnike, na primer za logistička odeljenja komercijalnih firmi za dostavu ili za javne službe za hitne odazive i podršku, ti profesionalni korisnici dobijaju mogućnost dinamičke optimizacije logistike i kvalitetnijeg upravljanja i raspoređivanja ljudstva i sredstava, poput policijskih i vatrogasnih vozila, kola hitne pomoći te vazduhoplova i helikoptera službi spašavanja.

Isti GISDATA softver sistem, u slučaju kada se kod mobilnog operatera uspostavlja za pružanje usluga sa dodatnom vrednošću pojedinačnim korisnicima, pruža mogućnost davanja i korišćenja usluga poput vođenja i snalaženja u prostoru (navigacija, pružanje turističkih informacija) ili lokacijski baziranih igara i zabave. Ovo GISDATA rešenje implementirano je kod nekoliko operatera u regiji te se uspešno i vrlo konkurentno nosi sa vodećim svetskim rešenjima slične i iste namene.

Leave a Reply