Google Android

Android aplikacije na vašem Windows računaru

Neki zanimljivih aplikacija sa Androida nema i na Windows i drugim platformama. Do sada ih nije bilo moguće ni prebaciti, a zahvaljujući AMD-u i kompaniji BlueStacks u koju će AMD dodatno investirati sada možemo da bilo koju Android aplikaciju izvršimo na Windows mašini.

pm aplikacija Pokrenite Android aplikacije na vašem Windows računaru
Personal magazin Android aplikacija u aplikacionom plejeru

prozor Pokrenite Android aplikacije na vašem Windows računaru
prozor aplikacionog plejera

BlueStacks App Player je aplikacioni plejer koji nakon besplatnog preuzimanja može da pokrene bilo koju Android aplikaciju. Kada instalirate aplikacioni plejer možete pokrenuti neku od 10 Android aplikacija koje dolaze uz plejer ili preuzeti neku od dostupnih aplikacije prekoBlueStacks kanala ili možete portovati Android aplikacije sa vašeg telefona.

cloud Pokrenite Android aplikacije na vašem Windows računaru

Potrebno je samo na Android telefon instalirati BlueStacks Cloud Connect aplikaciju, odabrati aplikacije koje želite da pošaljete na PC računar, te zatim preko Cloud Connect servisa izvršiti sinhronizaciju kojom će se preuzeti Android aplikacije.

 

Leave a Reply