Google Android

BMW Android aplikacija za daljinsko upravljanje automobilom

Između ostalog, BMW Android aplikacija “My BMW Remote” može da vam pomogne i da pronađete automobil na parkingu, ali i da kontrolišete klima uređaj u vozilu

Aplikacija “My BMW Remote” od sada je dostupna i za pametne telefone na Android operativnom sistemu. Aplikacija se može preuzeti bespaltno sa Google Play lokacije (bivši Android Market), i nudi sve funkcionalnosti kao i iPhone verzija predstavljena 2010.

Aplikacija “My BMW Remote” omogućava korisnicima da obavljaju svakojake funkcija nad BMW automobilom i to izvan vozila, čak i bez potrebe da se u blizini, na primer:

  • funkcija “Remote Door Lock & Unlock” omogućava zaključavanje i otključavanje vozila sa smartphonea.
  • Climate Control” omogućava kontrolu unutrašnje temperature podešavanjem ventilatora i grejanja pa čak i programiranje celog sistema po tajmeru .
  • Sa funkcijom “Horn Blow” uključuje se sirena,  dok “Flash Light” uključuje spoljno osvetljenje i farove, a korisnik može da uključuje svetlosne i vizuelne signale kako bi recimo pronašao automobil na velikim parkinzima
  • ukolio je automobil van vidokruga i domašaja zvučnih signala, ali u radijusu od funkcija “Vehicle Finder” prikazuje položaj automobila na mapi  smartphonea i upućuje vas najkraćim putem do vozila.
  • i konačno, korišćenjem funkcije Google Local Search, korisnici mogu da uvoze značajne interesne lokacije (POIs) iz njihovih pametnih telefona direktno u navigacioni sistem vozila 

One thought on “BMW Android aplikacija za daljinsko upravljanje automobilom

Leave a Reply