Google Android

Čitači stripova za Android platformu

Zahvaljujući povećanju ekrana na mobilnim telefonima i pogotovo smartphoneima došlo se do mogućnosti komfornijeg čitanja stripova na mobilnoj platformi. Opcija i aplikacija je mnogo, ali treba odabrati pravi mobilni strip čitač.

 Čitanje stripova na Androidu

Pomenuću prvo komercijalne android aplikacije. Svakako najbolja desktop aplikacija za čitanje stripova ComicRack ima i svoju Android verziju ali ona košta 7,5 dolara, a tu je i Comic Reader Mobi aplikacija koja ima mnoštvo opacija uz dosta visoku cenu od 15 dolara.

SC20120804 173036 Čitanje stripova na Androidu

A Comic Viewer (ACV)

Ipak, tu su i besplatne varijante, od kojih ja preporučujem A Comic Viewer (ACV) koja je veoma jednostavna i potpuno besplatna. Podržava sve klasične digitalne formate stripova CBZ/ZIP, ACV, CBR/RAR (beta), naravno obične slike u formatima JPEG, PNG, BMP, i foldere sa skenovima stripova.

7709406680 17eda9cbb4 z Čitanje stripova na Androidu

Stranice jednostavno možete listati prevlačenjem prsta po ekranu, ili pristiskati gotovo nevidljive tastet u donjem levom i desnom uglu. Takođe uz pomoć “go-to” opcije možete preskočiti na bilo koju stranicu, na prvu ili poslednju. A Comic Viewer (ACV) čitač je bz i radi bez zastoja, čemu doprinosi i funkcija keširanja susednih stranica.

7709407358 972e26e407 z Čitanje stripova na Androidu

Leave a Reply