Google Android

Domaći Android vidžet – “Indikator baterije”

Indikator baterije je mala moćna domaća aplikacija – indikator baterije, koja radi kao samostalna aplikacija, ima indikaciju u status baru, a na raspolaganju su i vidžeti.

Indikator baterije je besplatna, lagana aplikacija, koja prikazuje informacije o bateriji na Android status baru i početnom ekranu. Android fabrički indikator baterije ne zadovoljava vaše potrebe? Ova aplikacija rešiće te probleme.

Ključne mogućnosti našeg Indikatora Baterije su:

– Jedinstvenost, elegantna grafika sa ekskluzivnim karakterima.
– Mnogo mogućnosti za konfiguraciju (a i dalje se radi na poboljšanjima) – možete omogućiti i onemogućiti, ili podešavati mnoge opcije.
– Vidžeti za vaše ekrane.
– Prikazuje preostalo vreme potrebno za potpuno punjenje ili pražnjenje baterije.
– Prikazuje koloritne ikone sa preciznim nivoom stanja baterije u status baru sa preciznošću od jednog procenta.
– Veliki čitljivi brojevi u status baru.
– Brz pristup detaljima kada otvorite status bar ili kliknete na vidžet.
– Prikazuje trenutnu brzinu punjenja ili pražnjenja (u procentima na sat).
– Prikazuje statistiku poslednjeg punjenja i pražnjnja (vreme, nivo, brzinu).
– Boje indikacije se menjaju u zavisnosti od nivoa i stanja baterije.
– Dva prikaza: standardni i detaljni, prebacivanje je brzo i lako promenom panela jedinim klikom.
– Mnogo detaljnjih informacija, kao temperatura, napon, ispravnost, stanje priključka, tehnologija baterije, vreme od poslednje promene itd.
– Preciznost od jednog procenta.
– Brz pristup Android “Battery usage” ekranu.
– Više mogućnosti uskoro.

0 thoughts on “Domaći Android vidžet – “Indikator baterije”

  1. Srđan Milić

    Ovo nije srpska aplikacija, već su je uradili momci iz Poljske ili Češke, a ja sam je lično preveo na srpski. Možete naći moje ime na listi prevodilaca u aplikaciji. Svejedno, aplikacija je odlična.

Leave a Reply